CELCO.ir
آخرين تاريخ ويرايش: 1389-02-05
خلاصه مقالات پذیرفته شده همایش سوم:

ردیف کد مقاله عنوان مقاله
1 10001 معرفی نرم افزار DIVA-GIS و کاربرد آن در محیط زیست
2 10002 استانداردهای زیست محیطی و سلامت محصول در کشاورزی
3 10003 تابع انتقالی خاک برای برآورد نسبت جذب سدیم خاک¬های استان خراسان
4 10004 اثرات گاز های گلخانه ای در وقوع خشکسالی ها و ایجاد بحران آب و روش های مقابله با آن
5 10005 بررسی بکارگیری انواع عایق های سازه ای در کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی و رشد اقتصادی جامعه
6 10006 کاربرد سیمان برای افزایش پا یداری خاک در برابر فرسایش آبی
7 10007 کاهش مصرف کودهای شیمیایی ازته با تلقیح باکتریهای آزوسپیریلوم به گیاهان غیر گرامینه
8 10008 استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی برای تصفیه پساب
9 10009 برنج تراریخته در ایران و جهان -ابعاد اقتصادی و زیست محیطی-
10 10010 تاثیر برخی پسماندهای آلی همراه با مواد معدنی بر مقاومت خاک در برابر فرسایش آبی
11 10011 استفاده از سیستم مدل‌سازی آلودگی هوای MM5 – CMAQ به‌منظور پیش‌بینی غلظت آلاینده‌ها به کمک داده‌های آزمایشی ورودی آلاینده‌ها
12 10012 بررسی وضعیت نیترات در نمونه های خیار شهر شیراز
13 10013 بررسی میزان نیترات در ریشه های گیاه هویج
14 10015 مقایسه لایه بندی حرارتی مخزن سد در دست احداث بختیاری در دو ناحیه دریاچه ای و انتقالی با استفاده از مدل CE-QUAL-W2
15 10016 نقش آموزش و مدیریت محیط زیست کشور در جهت نیل به توسعه پایدار
16 10018 کاربردهای متفاوت فناوری نانو در صنعت نفت
17 10019 کاربرد نانوحسگرها برای آشکارسازی آلاینده های محیط زیست
18 10020 کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) در محیط زیست
19 10021 مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست از دیدگاه برنامه چهارم توسعه
20 10022 نقش مدل‌سازی آلاینده‌های هوا در سیستم مدیریت آلودگی هوا
21 10023 بررسی اثر پودر کربن فعال بر حذف مواد آلی آب (مطالعه موردی در تصفیه خانه آب کوت امیر اهواز)
22 10024 ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث تصفیه خانه فاضلاب در شرق شهر اهواز
23 10025 بررسی اثر زلزله بر روی تأسیسات زیرزمینی وارائه راهکار های مناسب
24 10026 شناخت فاضلاب صنایع لبنی و بررسی انواع روشهای تصفیه بیولوژیکی آن
25 10027 حذف بار آلی از فاضلاب لبنی بوسیله RBC
26 10028 بررسی نحوه انتقال رسوب(غیرچسبنده) در اثر Flushing (موج ناگهانی) در فلوم آزمایشگاهی مستطیلی شکل
27 10119 بررسی روند تغییرات نیترات آبهای زیر زمینی تامین کننده آب آشامیدنی شهر زنجان
28 10029 Phytoremediation of hydrocarbon-polluted soils
29 10030 بررسی و مقایسه میزان فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف زیست محیطی کشور
30 10031 بررسی آگاهیهای گردشگران پیرامون ارزش های زیست محیطی رودخانه زاینده رود با تاکید بر توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست
31 10032 بررسی اثرات زیست محیطی ایجاد جزایر مصنوعی در خلیج فارس
32 10033 شوینده ها ومحیط زیست
33 10034 ثبت اختراع طراحی وساخت ماشین جمع آوری مواد زائد جامد معلق در آب های سواحل دریایی(بنادر و اسکله ها )
34 10035 مقایسه شاخصهای خورندگی آب آشامیدنی شهرکرد
35 10036 ارزیابی اثرات چشم انداز جاده های جنگلی
36 10037 بررسی مدیریت زیست محیطی زباله های شهری یزد با استفاده از روش SWOT
37 10038 بررسی فنی و بهداشتی سایت جدید دفن زباله های شهری در شیراز
38 10039 اقدامات حفاظتی و ایمنی استخرهای شنا و ارائه راه حل مناسب
39 10040 بررسی چند اشکال و ایراد مهم موجود دربهره برداری از استخرهای شنا و ارائه راه حل مناسب
40 10041 راهکارهای لازم برای مدیریت استخرهای شنای کشور در ارتقاء سلامت جامعه
41 10044 بررسی مدیریت زیست محیطی حمل ونقل زباله های شهری شهرستان یزد با استفاده از نرم افزارWAGS
42 10045 تلفیق منطق بولین و مدل تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
43 10046 شناسایی زیستگاههای جایگزین پازن در استان اردبیل با RS وGIS
44 10047 یافتن روابط تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب ازمجرای فاضلاب با ایجادموج ناگهانی با استفاده ازآنالیز ابعادی و منحنی های برازش و نرم افزارspss )
45 10060 بررسی کارایی فرایند انعقاد پیشرفته درحذف اسید های هیومیک از آب
46 10048 کاربرد گیاه پالایی در حذف آلاینده های محیط زیست
47 10049 مطالعه ی دمای سطح آب و انتقال اکمن در ناحیه ی خلیج فارس با استفاده از ‏نرم افزار ‏Mathematica
48 10050 کاربرد فیلترهای زیستی (Wetland) در تصفیه پساب برکه های پرورش ماهی
49 10051 بررسی مقدار ترکیبات سرطانزای تری هالومتان در آب تصفیه خانه بزرگ گیلان
50 10052 تعیین مقدار ترکیبات سرطانزای تری هالومتان در آب آشامیدنی شهر لاهیجان و ارائه پیشنهاد جهت کنترل پیش سازهای محصولات جانبی گندزدائی
51 10053 انتخاب جایگاه دفن بهداشتی مناسب با استفاده از نرم افزار GIS
52 10054 همزیستی ریزوبیوم با ریشه درختان جنگلی
53 10055 Environmental Impacts of Enhanced Oil Recovery Methods: Vital Aspect of Future Utilization in Iran
54 10056 ارزیابی توان پناهگاه حیات وحش قمیشلو با استفاده از روش ترکیب خطی- وزنی
55 10057 بررسی اثرات زیست محیطی سوانح طبیعی
56 10058 اثر فاضلابهای بیمارستانی بر روی انسان و منابع آب
57 10059 روشی جدید در طراحی لندفیل، جهت کاهش هزینه های پالایش گاز لندفیل
58 10061 بررسی و تحلیل شاخص های توسعه پایدار در بهره برداری از معادن
59 10063 بررسی اثرات نامطلوب و زیان بخش خشکسالی بر جامعه، برنامه ریزی و راهکارهای مقابله با آن
60 10065 بررسی اثرات گرمایش جهانی بر وضعیت جزایر مرجانی
61 10067 روش های کنترل وکاهش ناشی از آلاینده های صنایع ذوب سرب و روی
62 10068 زوش های کاهش و کنترل ناشی از آلاینده های صنایع لبنیات
63 10070 روند تغییر الگوی مصرف انرژی در بخش حمل‎و‎نقل کشور ایران و ارائه راهکارهای مدیریتی در راستای بهینه سازی الگوی مصرف
64 10071 اکوسیستم های شهری و تنوع زیستی
65 10073 مدیریت و فناوریهای نوین در دفع ضایعات خطرناک بیمارستانی
66 10074 بررسی ترازهای آماری صدا و تعیین شاخص صدای ترافیک (TNI)
67 10075 میزان تاثیر رطوبت ، بر نرخ تولید گاز در لندفیل ها
68 10076 مهار و کاهش آلاینده های خروجی لندفیل با استفاده از سرپوش
69 10077 واکاوی موانع پذیرش آبگرمکن های خورشیدی خانگی در بین روستاییان
70 10078 کاربرد فرایند بی هوازی در جداسازی همزمان مواد آلی و نیتروژن از پساب لندفیل
71 10079 بررسی آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندهای صنایع کانی غیرفلزی به تفکیک طبقات صنعتی
72 10081 بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع تامین آب شهرستان بوکان
73 10083 بررسی هیدروژئوشیمی و کنترل کیفیت آب آشامیدنی دهستان سیه بنو ئیه- کرمان
74 10084 تعیین میزان پیریت باطله های سولفوری مجتمع مس سرچشمه با استفاده از روش کمی میکروسکوپی
75 10085 طراحی و مدیریت زیست محیطی هیپ شماره 3 معدن مس سرچشمه
76 10086 ارائه یک مدل عددی حجم های محدود به روش دینامیک سیالات محاسباتی در یکی از دمپ های باطله معدن مس سرچشمه
77 10087 اندازه گیری جیوه دررسوبات و بافت نرم و سخت میگوی موزی در خلیج فارس(بندر عباس و قشم)
78 10088 تعیین ارزش حفاظتی منابع زیست محیطی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(مطالعه موردی: پارک جنگلی جهان نماکرج)
79 10089 بررسی روش های بازیافت آب مخزنی تولید شده در عملیات بهره برداری از مخازن هیدروکربنی
80 10090 بررسی تاثیرات ناشی از تخلیه بریده های حفاری با سیال آب پایه بر ارگانیسم های دریایی
81 10091 بررسی مشخصات و تاثیرات سیالات حفاری سازگار با محیط زیست
82 10092 الگویی جهت مدیریت پسماند ناشی از عملیات اکتشاف و بهره برداری ذخایر هیدروکربنی در مناطق نفت خیز جنوب
83 10093 Marine Birds as sentinels of Environmental Pollution: Mercury concentration in Feathers of Common Tern and Slender-billed Gull from Shadegan Marshes
84 10094 پایش آلودگی محیط زیست تالاب شاگان با بررسی غلظت جیوه در کلیه و کبد خوتکا Anas crecca
85 10095 بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از مرحله اکتشاف در عملیات معدنکاری
86 10096 روند ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه‌های نفت و گاز دریایی و نگاهی جدید به مشکلات موجود در آن
87 10097 بررسی‌های زیست محیطی فعالیت‌های معدنی و الزامات آن در چهارچوب توسعه پایدار
88 10098 بررسی مراحل ارزیابی اثرات زیست محیطی در پروژه‌های معدنی
89 10099 مطالعه بیماری‌ها و عوارض ناشی از گسترش آلودگی‌های زیست محیطی حاصل از معادن و صنایع معدنی
90 10100 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ایمنی و بازسازی معادن غیر فعال
91 10101 بررسی آثار مخرب آلاینده‌های ناشی از مصرف انرژی‌های فسیلی بر محیط زیست و ارائه راهکارهایی به منظور ایجاد آلودگی‌های کمتر
92 10102 بررسی آلودگی‌های زیست محیطی مربوط به فعالیت‌های وابسته به انرژی و ارائه راهکارهای کلی برای تصمیم گیری
93 10103 مطالعه امکان استفاده از سوخت‌های جایگزین مختلف به جای سوخت‌های فسیلی با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی آن‌ها
94 10104 New method for effective benchmarking in health ,safety and environmentmanagement
95 10105 the properties and applications of inorganic polymers: a review
96 10107 کاربرد نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب
97 10108 حذف تری هالومتان ها از آب آشامیدنی با استفاده از فناوری نانوفیلتراسیون
98 10110 مروری بر مفهوم ردپای آب به عنوان شاخصی بر مبنای مصرف
99 10111 بررسی تنوع و پراکنش پوشش گیاهی در جزیره هندورابی با استفاده از تصاویر ماهواره ای Quick bird و نمونه برداری زمینی
100 10112 مدیریت زیست محیطی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک در استان هرمزگان
101 10113 بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا)
102 10114 کاربرد پساب تصفیه شده فاضلاب بعنوان راه حلی جهت مصارف مختلف شهری در ایران
103 10115 بررسی استفاده از سوخت حاصل از پسماند (RDF) بعنوانیک منبع انرژی در صنعت سیمان
104 10116 بررسی مشکلات راهبری و بهره برداری در سیستم لجن فعال و روشهای کنترل آنها
105 10117 بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکیدر راکتور ناپیوسته متوالی ( SBR)
106 10118 بررسی آلودگی فلزات سنگین در سیب در محدوده منطقه مهدن طلای زرشوران تکاب
107 10120 مدیریت پسماندهای بیمارستانی
108 10122 کمینه سازی ضایعات تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب شهری (مطالعه موردی:تصفیه خانه فاضلاب شهری اکباتان)
109 10123 مدیریت پسماندهای بیمارستانی
110 10124 گذری بر حوادث خلیج فارس
111 10125 اندازه گیری و پهنه بندی آلودگی صوتی در اراضی عباس آباد تهران با استفاده از GIS
112 10126 چالش تغییرات فزاینده کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی در آبخوان‌ها (بررسی موردی دشت گربایگان فسا)
113 10127 بررسی امکان سنجی حذف رنگ از پساب شرکت پارسیلون توسط کربنات منیزیم و بازیابی
114 10128 بررسی سموم آفات نباتی وکودهای شیمیایی درآلودگی خاک محیط زیست
115 10129 نقش مهندسی طراحی محیط زیست در فرهنگ‌سازی محیط زیست
116 10130 درآمدی بر معرفی و کاربرد منابع انرژی پایدار در طراحی محیط زیست
117 10131 اسلام و فرهنگ‌سازی محیط زیست
118 10132 بررسی آلودگی خاکهای زراعی منطقه زره شوران به عناصری نظیرآرسنیک، آنتیموان، جیوه و روی بر اثر فعالیتهای معدن طلای منطقه
119 10133 بررسی شاخص های عملکرد بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب اصفهان
120 10134 بررسی وضعیت دفع زباله های شهری یزد و ارائه اصلاحات مناسب
121 10135 بررسی روش های حذف لکه های نفتی از آب توسط جاذب
122 10136 کاربرد GIS در مطالعات حیات وحش
123 10137 بررسی پیامدهای زیست محیطی برداشت شن و ماسه کوهی توتکابن- خرشک در استان گیلان
124 10138 ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث و بهره برداری از اسکله تفریحی گلپاد گیلان
125 10139 نگاهی به اکوتوریسم : گردشگری پایداردر ایران
126 10140 کاربرد فرآیند تلفیقی ازناسیون و راکتور بستر ثابت با جریان رو به بالا UFBRبرای تجزیه هوازی متیل ترشیاری- بوتیل اتر MTBE
127 10141 حذف و استخراج کادمیم از کیک ضایعاتی
128 10142 روش های کنترل و کاهش آلاینده های ناشی از صنایع آهن و فولاد
129 10246 بررسی اثر خاک اره بر کاهش فلز منگنز از کمپوست
130 10143 ارتباط بین عناصر پرنیاز خاک وکشاورزی پایدار
131 10144 تاثیر جهت شیب در ترسیب کربن مراتع سیساب بجنورد
132 10145 مدیریت مواد زائد خطرناک ناشی از معادن سنگ کشور ایران در راستای دستیابی به توسعه پایدار
133 10146 ردیابی مشاهداتی منشا آلودگی شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی : مناطق آلوده حاصل از نتایج طرح تحقیقات ملی شماره 1399 – مناطق مرکزی استان آذربایجان غربی)
134 10148 تعیین شاخص های مؤثر بر تولید رسوب در حوزه آبخیز به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
135 10149 ارزیابی تأسیسات هیدرولیکی مناسب جهت زهکشی عرضی هرزآب در جاده های جنگلی
136 10150 کاربرد GIS در مکان یابی دفن پسماندهای شهری در اقلیم های نیمه خشک وسرد (مطالعه موردی :شهرستان اراک )
137 10151 بررسی کارایی داده های ماهوارهای GISو GPS در مطالعات خاکشناسی وآمایش سرزمین
138 10152 بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در رویشگاههای بلوط سفید ارسباران
139 10153 بررسی اثرات سن آب ( water age) روی کیفیت آب شرب شبکه توزیع
140 10154 Bioaccumulation of heavy metals in some commercial fishes of the Persian Gulf, Iran
141 10155 ارزیابی توان اکولوژیکی جنگل با رویکرد طبیعت گردی(اکوتوریسم) با استفاده ازGIS(مطالعه موردی: جنگل کاکارضا در استان لرستان)
142 10156 معرفی و تبیین چگونگی وزن دهی به معیارهای مؤثر در مکان یابی سایتهای دفن بهداشتی پسماندهای شهری(مطالعه موردی:شهر یزد)
143 10159 بررسی قابلیت مدلEPMجهت برآورد میزان فرسایش و رسوب برای مدیریت منابع آب ( مطالعه موردی: حوضه رودخانه کاکارضا در استان لرستان)
144 10157 بررسی عملکرد راکتور بیوفیلمی با بسترمعلق کربنات کلسیم در حذف COD در زمان ماند کوتاه
145 10158 استفاد ه ازعکس¬های هوایی برای مدیریت جنگل در زاگرس(مطالعه موردی: سامان عرفی چم حاجی از جنگل کاکارضا در استان لرستان)
146 10160 بررسی پتانسیل مراتع خراسان شمالی در جذب گازهای گلخانه ای
147 10162 بررسی آلودگی صوتی در حاشیه رودخانه کرج
148 10163 بررسی استفاده از محصولات قابل تجزیه زیستی و نقش آن در کاهش از مبدا پسماند
149 10164 استفاده از شاخص کیفی آب و شاخص اشباع برای ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در دشت خواف- سنگان
150 10165 مطالعه درختان و درختچه های جاذب فلزات سنگین در نواحی خزری
151 10166 بررسی اثرات مخرب ناشی از فعالیت های انسانی بر محیط زیست در استان مازندران
152 10167 بکارگیری فرآیند بیوفیلمی با بستر متحرک به منظور حذف بیولوژیکی کربن آلی و نوترینت ها از فاضلاب شهری
153 10168 بررسی سیستم فاضلاب شهرستان تنکابن
154 10169 نقش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در کاهش آلودگیهای زیست‌محیطی
155 10170 بررسی انرژیهای پاک با تأکید بر فناوریهای نوین
156 10171 بررسی تأثیر آلاینده‌های شیمیایی زیست‌محیطی بر کیفیت آب
157 10172 Development of an Expert System Prototype to Monitor Surface Water Quality during Construction Activities
158 10173 قابلیت رسوبات معلق رودخانه ای در انتقال فسفر
159 10174 بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت تبریز
160 10175 ملاحظات زیست محیطی مربوط بازیافت شناورها و ضرورت مدیریت آن در ایران
161 10176 مدلسازی ریاضی و بررسی موردی آلاینده های گازی خروجی از دودکشهای مراکز صنعتی
162 10177 اثر پسماندکمپوست زباله شهری بر میزان آلایش خاک، سلامت گیاه و روند بهبودکیفی خاک
163 10178 مدلسازی ریاضی پراکنش و بررسی موردی آلاینده های گازی خروجی از دودکشهای مراکز صنعتی
164 10179 حذف استون از هوای آلوده با استفاده از بیوفیلتر و باکتری Pseudomonas putida
165 10180 بررسی روش های حذف ترکیبات آلی فرار از هوای آلوده
166 10182 ارایی بیوفیلتر درحذف ترکیبات آلی فرار از هوای آلوده
167 10184 مقایسه نتایج سه روش DRASTIC GODS & SINTAC &در ارزیابی آسیب¬پذیری آبخوان میناب
168 10185 تعیین میزان باقیمانده بی فنیل¬های پلی کلره در ماهی حمری (Barbus luteus) تالاب شادگان
169 10186 ارزیابی زیست محیطی سامانه¬های شیرین سازی آب شور در استان فارس
170 10187 بررسی تغییر اقلیم و ارتباط آن با آلودگی هوا در ‌شهر اصفهان ‏
171 10188 بررسی اجمالی روشهای شناسایی منابع زیست محیطی با هدف گسترش توسعه پایدار
172 10189 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبکه های آب و فاضلاب
173 10190 برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران
174 10192 ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا در سطح مجتمع گاز پارس جنوبی و پتانسیل سنجی برای استفاده از ساز و کارهای مکانیسم توسعه پاک
175 10193 آنالیز مو: روشی مناسب به منظور ارزیابی تجمع زیستی آفت کش لیندان (γ-HCH) و برخی متابولیت های آن در بدن انسان
176 10194 فرایند تصفیه پساب بهداشتی و صنعتی فازهای 6,7&8 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
177 10195 پایش نرخ آلاینده های هوا در منطقه پارس جنوبی حد فاصل روستای شیرینو تا روستای بیدخون توسط
178 10196 بررسی کیفی اجزاء فیزیکی زباله شهری- مطالعه موردی طرح جامع مدیریت پسماند اهواز
179 10197 پایش آلاینده های خروجی از منابع آلاینده هوا در سطح مجتمع گاز پارس جنوبی بر اساس محاسبات موازنه جرم و فاکتورهای انتشار گازها
180 10198 بررسی میزان مشارکت شهروندان اهوازی در طرح جامع مدیریت پسماند اهواز
181 10199 بررسی میزان فلزات سنگین و عناصر ضروری در موی مادران شیرده منطقه صنعتی لنجان استان اصفهان
182 10200 بررسی میزان آلودگی سرب و کادمیم در شیر مادران منطقه صنعتی لنجان استان اصفهان
183 10201 بررسی چالشهای موجود دراجرای قوانین بین المللی در ایران. مطالعه موردی:پروتکل مونترال ،استان خراسان رضوی
184 10202 بررسی میزان جیوه در Pesttodes erumei بروش* DSHS بعنوان روشی استاندارد در پایش زیست محیطی آلاینده ها بمنظور ارائه توصیه مصرف آبزیان
185 10203 ارزیابی اثرات زیست محیطی آلودگی هوا با مطالعه شهر تهران
186 10204 سنجش میزان جیوه کبد شغال طلائی در سواحل مرکزی استان مازندران
187 10205 بررسی میزان آلایش خاک، انباشت عناصر سنگین و سلامت گیاه آبیاری شده با پساب
188 10206 بررسی اثر لجن فاضلاب بر بر انباشت عناصر سنگین درخاک ،گیاه وعملکر د شبدر
189 10207 ورود پساب کارخانجات شن و ماسه به رودخانه ها و اثر آن بر مهاجرت ماهیان رود کوچ دریای خزر
190 10208 مقایسه ی اثر انواع روغن های مختلف در تولید بیوپلیمر در جنس ازتوباکتر
191 10209 مواد آلی فرار و آلودگی هوا در محیط های بسته
192 10210 کاربرد مواد ژئوسینتتیک در مدفن های مهندسی زباله
193 10211 بررسی پیامدهای ناشی از گازهای گلخانه‌ای و اثرات آن بر روی کره زمین
194 10212 کاربرد دیواره های آب بند بنتونیتی در کنترل آلودگی
195 10213 مطالعه ای بر سیستم اتوبوس های تندرو (BRT) در شهرهای در حال توسعه آسیایی و بررسی پتانسیل اجرا در قالب CDM
196 10214 مطالعه لیمنولوژیکی و ساختار جمعیتی بزرگ-بی مهرگان کفزی(ماکروبنتوز )رودخانه سزار (منطقه دورود) به عنوان شاخص زیست-بوم شناسی و آلودگی آب.
197 10215 بررسی مشکلات و راهبردهای کاربرد مکانیسم توسعه پاک در بخش حمل و نقل
198 10216 بررسی نحوه تغییر پذیری آفت کش ها و مکانیسم های زوال و تخریب آنها در خاک
199 10217 فن آوری های تولید بیوگاز در ایران و جهان
200 10219 بررسی روشهای حذف هیدرکربورهای نفتی از محیط های آبی
201 10220 ملاحظات زیست محیطی باران های اسیدی و نقش سوخت های فسیلی در تشکیل آن
202 10221 بررسی پراکنش NOX & SOX خروجی دودکش و بویلرهای شرکت پالایش نفت بندر عباس و تعیین نقاط آسیب پذیر آن تحت نرم افزار GIS
203 10222 بررسی کیفی آب رودخانه ی کارون در بازه ی اهواز با استفاده از نظام شاخص کیفیت آب
204 10223 بررسی انتشار و هزینه های اجتماعی گازهای آلاینده و گلخانه ای در شرکت پالایش نفت بندرعباس
205 10225 تاثیر مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر تنوع و پراکنش جمعیتی بزرگ-بی مهرگان کفزی (ماکروبنتوز)رودخانه مابوره به عنوان شاخص مدیریت کیفی آب.
206 10226 بررسی تغییرات هدایت الکتریکی و میزان کلر آب چاه های فاروج در سالهای 1379 تا 1386
207 10283 مقایسه وضعیت کیفی آب چاه های اطراف کارخانه قند شیروان با سایر نقاط دشت شیروان
208 10227 بررسی کارایی پلی آلومینیم کلراید و کلرور فریک در انعقاد پیشرفته به منظور کاهش TOC در آب اهواز
209 10228 نقش مدیریت پسماند در احیاء صنعت توریسم شهرستان تیران و کرون
210 10229 بررسی مدیریت کیفی آب شرب در تصفیه خانه های آب اهواز
211 10230 نقش بیوکمپوست و بررسی اثرات احتمالی آن بر دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد و پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمشلو
212 10231 اثرات آلایندگی شرکت بهارجین در شهرک صنعتی دهق
213 10232 پیامدهای زیست محیطی عملیات سدسازی در بستر جریان رودخانه ها ودر پایاب سدها ‏در کوهستان های نیمه خشک
214 10233 بررسی اثرات زیست محیطی و راهکارهای کاهش آلودگی شرکت فرزین شیمی در شهرستان نجف آباد
215 10234 بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی دشت دوسلق درسالهای 84 و 85
216 10235 عوامل تهدید کننده پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمشلو
217 10236 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج
218 10237 اثر کلر زنی بر جلبکها
219 10238 بررسی آلاینده های هوای شهری و ارائه راهکارهای کاهش اثرات زیانبار آن با استفاده از تجارب جهانی
220 10239 بررسی پتانسیل ها، مطالعات و کاربرد انرژی زمین گرمایی در ایران
221 10240 بررسی تأثیر کنترل pH در مخازن آند و کاتد، بر بهبود فرایند الکتروکینتیک
222 10241 ارزشگذاری اقتصادی- تفرجگاهی منطقه تاریخی پل زمانخان
223 10242 اثرات کودهای آلی(لجن فاضلاب) درزیست پالایی خاکهای آلوده به نفت خام
224 10243 استفاده از مواد کمپلکس ساز به منظور بهبود راندمان حذف کروم شش ظرفیتی از خاک رس کائولن به روش الکتروکینتیک
225 10244 سالم سازی آب‌های آلوده با استفاده از تابش‌های یونساز
226 10245 تهییه برنامه بهینه بهره برداری بهینه از چاهها ی یک حوزه آبکشی بمنظور تعدیل تراکم آلاینده ها در آبخان
227 10247 طبقه بندی کیفی منابع آب دشت عباس برای مصارف مختلف (بر اساس نتایج آنالیز شیمیائی )
228 10248 فرآیند تصمیم گیری و مدیریت بازیابی پساب های نفتی
229 10249 بررسی آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک(TNI) در خیابانهای اصلی شهر یزد
230 10250 فرایند تصفیه آب دریا جهت استفاده صنعتی در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
231 10251 سنجش مقادیر آلودگی جیوه در شنگ رودخانه ای(Lutra lutra) توسط شاخص مو (مطالعه موردی استان گلستان)
232 10252 نانو تکنولوژی و کاربردهای آن در محیط زیست
233 10253 آلودگیهای زیست محیطی ناشی از پسابهای صنعتی و نحوه تصفیه و کنترل آنها
234 10254 مدیریت زیست محیطی جنگل های مانگرو خلیج گواتر در استان سیستان و بلوچستان
235 10255 اندازه گیری غلظت عنصر سرب در خاکهای اطراف کارخانه آلومینا
236 10256 راه اندازی و بررسی عملکرد راکتور UASB تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان
237 10257 بررسی روابط متقابل بین پوشش گیاهی و خصوصیات خاک گامی به سوی مدیریت مراتع ( مطالعه موردی منطقه شازند اراک)
238 10258 راه اندازی ، بررسی عملکرد و محاسبات سینتیکی فرایند لجن فعال واحد هوادهی گسترده تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان
239 10259 بررسی میزان و وضعیت پراکنش سرب در خاکهای زراعی محدوده کارخانه سیمان بجنورد
240 10260 جذب زیستی مخلوط یون¬ فلزات سنگین در محلول¬های آبی با استفاده از بیومس قارچ Aspergills niger
241 10261 بررسی تاثیر آللوپاتی گونه مرتعی Artemisia sieberi بر روی گونه Stipa barbata به منظور مدیریت پایدار مراتع ( مطالعه موردی منطقه انجدان اراک )
242 10262 حذف فلزات سنگین کادمیم، نیکل، سرب در مخلوط سه تایی محلول¬های آبی با استفاده از جاذب NH2-MCM-41
243 10263 کاربرد سیستمهای مدیریت کیفیت در مدیریت پسماند شهری
244 10264 ارزیابی محصولات کشاورزی از نظر بقایای آفتکش¬ها و مقایسه آن با استاندارد جهانی مطالعه موردی:بررسی بقایای قارچ¬کش سیموکسانیل درخیار گلخانه¬ای
245 10265 بررسی میزان آلودگی سرب و کادمیم در شیر مادران منطقه صنعتی لنجان استان اصفهان
246 10266 بررسی تاثیر کاربرد تیمارهای خانگی بر کاهش غلظت بقایای آفتکش ها از میوه ها و سبزیجات
247 10267 بازیافت ضایعات و انرژی در پارکهای شهری و جنگلی، نگرشی نو در جهت حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست
248 10269 بررسی اثر تغییرات فصلی بر کیفیت آب رودخانه کارون در بازه اهواز با استفاده از نرم افزارهای GIS و NSFWQI
249 10270 مقایسه میزان غلظت فلزروی و مس در نمونه¬های رسوب دو منطقه شرق و غرب
250 10271 مطالعه اکولوژیکی شکوفایی جلبک ها و تاثیر سیلیس در پایش بیولوژیک
251 10272 بررسی اثرات فیزیکی و شیمیایی زیست محیطی در سدسازی
252 10273 امکان سنجی استقرار محل دفن مشترک زباله مناطق مجاور شهرستان خمینی شهر با تأکید بر دید منطقه ای
253 10274 بررسی آلودگی های رادیواکتیو Cs-137 ناشی از ریزش های جوی( fall-out) دررسوبات مناطق رامسرتا تازه آباد دریای خزر.
254 10275 تعیین غلظت آلدرین و دی آلدرین و ارتباط آن با وزن، طول و سن در ماهی کپور (Cyprinus carpio) در تالاب شادگان
255 10314 میزان رسوب کربن در خاکهای جنگلی
256 10277 ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن (Capra aegagrus) با روش تجزیه و تحلیل آشیان اکو لوژیک (ENFA )
257 10278 ارزیابی کمی و کیفی زباله های شهری در خرم آباد و امکان بازیافت آن
258 10279 بررسی اثرات زیست محیطی شبکه های آبیاری و زهکشی در استان اصفهان با رویکرد اکوسیستمی
259 10280 تعیین شرایط بهینه در حذف فنل از آب با استفاده از نانو ذرات تیتانیوم به روش طراحی آزمایش تاگوچی
260 10281 تحلیل سلسله مراتبی ارزش وزنی منابع مرتبط در مکانیابی محل دفع و دفن زباله شهری خلخال
261 10282 Use of scrap tire as an asphalt modifier
262 10284 شناسایی پهنه های محدودیت اکولوژیک توسعه شهری شهرستان خلخال باGIS
263 10285 بررسی اثرات زیست محیطی و روشهای حذف دی اکسید کربن
264 10286 بررسی آلودگی هوا ناشی از وقوع بلایای طبیعی
265 10287 کاهش آلودگیهای زیست محیطی و بهبود کیفیت کاغذ در رنگبری خمیرکاغذ CMP با پراکسید هیدروژن برای ساخت کاغذ روزنامه
266 10288 بررسی اقدامات حفاظتی در زمینه حریم کیفی آبهای زیرزمینی
267 10289 بررسی تنوع زیستی گونه های چوبی در رویشگاه موزه میراث روستایی، سراوان، رشت، گیلان
268 10290 بررسی اثرات گازهای گلخانه ای بر محیط زیست
269 10291 بررسی امکان استفاده از فاضلابها به عنوان آب آبیاری در کشاورزی
270 10292 بررسی عوامل مهم در استفاده مجدد از فاضلاب خانگی و پساب صنعتی جهت آبیاری، مطالعه موردی تصفیه خانه شهریزد
271 10293 بررسی تأثیر اصلاح کننده¬های آلی در جذب و آبشویی آفت¬کش اندوسولفان به منظور کنترل آلودگی خاک و منابع آبی
272 10294 بررسی اثر غلظت استون ورودی بر کارایی حذف ترکیبات آلی فرار از هوای آلوده با استفاده از بیوفیلتر
273 10295 کارایی حذف استون در سیستم ناپیوسته با استفاده از باکتری Pseudomonas putida
274 10296 بررسی اثر دما بر کارایی حذف VOC در بیوفیلتر
275 10297 بررسی کیفیت لجن تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس تهران ومقایسه آن با استانداردهای زیست محیطی جهت استفاده مجدد در سال 1385
276 10298 استفاده از ضایعات کارخانه پودر ماهی برای تولید پروتئین تک یاخته و کاهشCOD با کشت قارچ Aspergillus niger
277 10299 بررسی و اندازه گیری میزان آلودگی صوتی در برخی از بیمارستانهای تهران
278 10302 استفاده از ضایعات کارخانه پودر ماهی برای تولید پروتئین تک یاخته و کاهشCOD با کشت باکتریLactobacillus acidophilus
279 10305 تدوین سیاست ملی تالاب، رهیافتی نوین برای مدیریت یکپارچه اکوسیستم
280 10306 تاثیر فرسایش اراضی، فاضلابهای شهری ، کشاورزی و صنعتی بر تالاب چغاخور
281 10308 بررسی اثرات زیست محیطی انواع بلایای طبیعی
282 10307 بررسی وضعیت گونه مهاجم راکون(Procyon lotor) در نوار شمالی ایران
283 10310 اصلاح خاکهای شور و سدیمی با استفاده از اختلاف پتانسیل الکتریکی مستقیم
284 10311 مدیریت پسماندها و بازیافت آنها
285 10312 روشهای حفظ محیط زیست
286 10313 انرژِی های تجدید پذیر و سوخت های جایگزین
287 10316 تشریح چارچوب زیست محیطی در واحد پارازایلن(PX) مجتمع پتروشیمی
288 10317 پایش تغییرات محیطی در اکوسیستم
289 10318 بررسی اثرات گرمایش جهانی کره زمین
290 10319 بیوتکنولوژی تولیدمثل به منظور حفاظت از گونه های پستاندار در معرض خطر
291 10320 استفاده از نشانگرهای زیستی هیستوپاتولوژیک در پایش محیط زیست دریایی
292 10321 ارزیابی کارایی الگوریتم‌های شبیه‌‌سازی ANN و KNN و ANFIS در شبیه‌سازی پارامترهای کیفی مخازن - مطالعه موردی: مخزن سد 15 خرداد
293 10322 ارزیابی الگوریتم ژنتیک هیبریدی و الگوریتم ژنتیک ساده در بهره‌برداری بهینه کمی و کیفی سدها- مطالعه موردی سد 15 خرداد
294 10323 بررسی آلودگی ناشی از فاضلاب کشتارگاهها در شهر کرمان
295 10326 مفاهیم و روند تکاملی کشاورزی ارگانیک
296 10327 سنجش از دور با استفاده از ثبت تصاویر دیجیتالی در طیفهای مختلف توسط حساسه CCD
297 10328 طراحی و استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست گروه ملی فولاد ایران
298 10329 ارزیابی زیست محیطی طرح انتقال آب از سبزکوه به چغاخور
299 10330 Oil Production and Environmental Damage
300 10331 بررسی پدیده گرد و خاک و آلودگی هوا در جنوب کشور
301 10332 تصفیه و گندزدایی نمونه پساب خروجی مجتمع پتروشیمی تبریز با فرآیند ازن ـ پایه
302 10334 شناسایی و تعیین روشهای کاهش آثار ناشی از احداث و بهره برداری کارخانه تصفیه شکر (مطالعه موردی کارخانه تصفیه شکر نوین خلیج فارس)
303 10335 ارزیابی آثار زیست محیطی کارخانه شکر نوین خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
304 10336 بررسی پرتوزایی رادیوم – 226 در آب و خاک استان مازندران و تهیه نقشه پراکنش آن در محیط GIS
305 10337 بررسی بیماریهای شغلی و ارگونومی در ماموران آتش نشانی
306 10338 بررسی قیاسی و استقرائی به مسئله آلاینده های زیست بوم در کره زمین
307 10339 نگاه اجمالی به فرایند اجرای سیاست های زیست محیطی و نقش آن در سلامت فردی
308 10340 بررسی نقش سوخت های فسیلی در انتشار سلامت یا بیماری
309 10341 ارزیابی تأسیسات هیدرولیکی مناسب جهت زهکشی عرضی هرزآب در جاده های جنگلی
310 10342 ارزیابی چرخه حیات مدیریت پسماندهای شهری با تاکید بر توازن مواد و انرژی
311 10343 بررسی مقایسه ای وراثت و محیط زیست در وضعیت بیماری با رویکرد منطق فازی
312 10344 استفاده و مدیریت پساب راهکاری جهت مبارزه با خشکی
313 10346 بررسی آلودگی زیست محیطی صنعت طیور
314 10347 ارزیابی کیفی آلودگی های صوتی در سلامت روانی جوامع روستایی
315 10348 بررسی نقش گیاه¬پالایی در جذب انواع آلودگی خاک
316 10349 بررسی نقش Heliantthus annuus در حذف عناصر کادمیوم، کرم، نیکل، ارسنیک و آهن در خاکهای آلوده
317 10350 « بررسی روش های گیاه پالایی در خاک های آلوده به فلزات سنگین »
318 10351 بررسی و شناسایی پلانکتون های آب شیرین (مطالعه موردی نهر کوت)
319 10352 ارزیابی آلودگی تجمع پاره ای از فلزات سنگین در خاکهای تیمارشده با
320 10353 بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاکهای پیرامون انبار قراضه صنایع فولاد (مطالعه موردی شرکت فولاد آلیاژی ایران)
321 10354 تصفیه شیرابه لندفیل ها با استفاده از بیوراکتورغشایی بی هوازی
322 10358 بررسی تاثیر پسماندهای آلی( کمپوست و کودگاوی) برغلظت روی ومس در دو خاک تحت کشت گیاه ذرت
323 10359 استفاده از لجن تصفیه خانه های فاضلاب در جهت بهبود خاک کشاورزی
324 10360 مقایسه انواع روشهای کاهش حجم لجن تصفیه خانه فاضلاب
325 10361 بررسی امکان استفاده از آب خاکستری به عنوان یکی از منابع آبی غیرمتعارف در کشور
326 10362 اکولوژی منظر
327 10364 روشهای مدیریتی-اجرایی کاهش اثرات نامطلوب استفاده از آبهای شور، لب شور و غیرمتعارف
328 10365 اثرات زیست محیطی کاربرد آبهای شور، لب شور و غیر متعارف
329 10366 شناسایی منابع انتشار فلزات سنگین از صنایع فولاد به خاکهای منطقه دشت یزد- اردکان
330 10368 اثرات زیست محیطی پساب مزارع پرورش میگو وکنترل بیولوژیکی این استخرها توسط موجودات فیلتر کننده
331 10369 بررسی ارتباط میان تجمع زیستی جیوه و متیل جیوه در رسوبات با جیوه کل آب در منطقه خوریات موسی
332 10370 بررسی اثر استفاده از ازن به عنوان پیش تصفیه در راندمان حذف PAH (ترکیبات آروماتیک حلقه ای) در تصفیه بی هوازی لجن
333 10371 : شناسایی آلاینده های نفتی ( هیدروکربن های آروماتیک PAH) در آب دریا ها و روش های حذف و تصفیه آنها با سیستم بی هوازی
334 10372 طراحی، محاسبه و براورد هزینه های بهینه سازی و احداث سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستانهای استان مازندران
335 10373 بررسی روشهای دفع زباله های هسته ای
336 10374 شناسایی منابع انتشار فلزات سنگین از صنایع فولاد به خاکهای منطقه دشت یزد- اردکان
337 10375 تاثیر سن لندفیل در ترکیب شیرابه های پسماندهای شهری
338 10376 مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و تأثیرات زیست محیطی آن در اقتصاد کشور
339 10377 بررسی روند تعغیر کیفی آب زاینده رود در چند سال اخیر (منابع، اثرات و راهکارها)
340 10379 بررسی نسبت های فضای سبز شهری: مطالعه موردی شهر رشت
341 10380 فقر و محیط زیست شهری در جهان در حال توسعه
342 10381 استفاده از داده های سنجش از دور برای ارزیابی کیفیت هوا
343 10382 آلودگی هوا بواسطه بنادر و راهکارهای پیشگیری از آن
344 10383 حذف رنگزای آلی قرمز بازی 46 از آب آلوده به روش جذب سطحی با استفاده از جاذب ارزان قیمت تکه های سخت شده سیمان سفید پرتلند
345 10384 پیش بینی انتقال آلاینده معدنی (TDS) در رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
346 10385 بررسی کارایی الگوریتمهای آموزشی شبکه عصبی در شبیه سازی پارامترهای کیفی زاینده رود
347 10386 مقایسه بین روش های PI و COP در ارزیابی پتانسیل آلودگی آبخوان های کارستی
348 10388 ارزیابی پتانسیل آلودگی آبخوان های کارستی با استفاده از روش COP (مطالعه موردی آبخوان کوار استان فارس)
349 10389 بررسی مخاطرات بهداشتی محصولات جانبی گندزدایی و راهکارهای کنترل آن در آب آشامیدنی
350 10390 برآورد زائدات خطرناک صنایع و کارگاههای آبکاری :ارائه روش و مطالعه موردی
351 10391 اهمیت و نقش تالابها در منابع آب
352 10392 نقش دولت ها در مواجه با چالشهای بکارگیری فناوری حفاظتی درجهت ایمنی زیستی و پایداری
353 10393 راهکارهای مدیریت پایدار استفاده از گیاهان دارویی(به عنوان یک منبع تجدید ناشدنی) با تاکید بر آموزش صحیح
354 10394 گذاری بر بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
355 10395 تحلیل کاربرد فناوری های بیوتکنولوژی/زیستی و لزوم تحولات نظامهای بهره برداری
356 10396 بررسی اثرات زیست محیطی زلزله
357 10397 بررسی اثرات زیست محیطی سیل در جهان
358 10398 بررسی کارائی پلیمر طبیعی کیتوزان در بهبود آبگیری لجن فاضلاب شهری
359 10399 Determination of nitrate pollution in both natural mineral waters and bottled/packaging waters in Iran
360 10400 HYDROGEN FUELS AS SUSTAINABLE ENERGY FOR TRANSPORTATION APPLICATIONS BY GREEN HOUSE GAS REDUCTION
361 10402 بررسی اثرات آلودگی صوتی بر سلامت شهروندان
362 10403 مطالعات ژئوشیمی محیطی در حوزه ی آبریز رودخانه ی سرباز
363 10404 تهدید عوارض آلودگی مسیر روباز عبور پسابها
364 10405 تجربه موفق تخصیص مستقیم آب باران برای تامین آب فضای سبز شهرها به روش External and Internal catchment
365 10406 تامین آب شرب از طریق جایگزینی پسابها با آب خام مصرف کشاورزی مطالعه موردی : شهر مشهد
366 10407 کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب و فاضلاب
367 10408 کاربرد نانو ساختارهای زئولیت در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی
368 10409 اثرات سن آب ( water age) روی کیفیت آب شرب شبکه توزیع
369 10410 آلاینده های هوا و اثرات آن بر سلامت عمومی
370 10411 ژئوترمال و اثرات زیست محیطی بهره برداری از انرژی زمین گرمایی
371 10412 اولویت بندی و ارزیابی قابلیت تفرجی مناطق(مطالعه موردی: پارک جنگلی آبیدر)
372 10413 استفاده مجدد از فاضلاب جهت حفاظت کمی و کیفی منابع آب
373 10414 آلودگی های شبکه آبرسانی، مکانیزم های رفع آلودگی و شستشو
374 10415 مصرف انرژی در قارچ صدفی و متدهای بهینه سازی آن
375 10416 بررسی نحوه مدیریت پسماندهای معدنی درشهرستان زنجان
376 10417 بررسی پیامدها و اثرات پسماندهای خطرناک خانگی بر گزینه های مختلف دفع نهایی مواد زائد جامد شهری(MSW)
377 10418 آموزش حفاظت از محیط زیست گامی در جهت دستیابی به توسعه پایدار
378 10419 ارزیابی بیلان انرژی گوشت شترمرغ در آذربایجانغربی و روشهای بهینه سازی انرژی آن
379 10420 گیاهان به عنوان بیو اندیکاتور زیستی:کدامیک از عناصر خاک می تواند شاخص خوبی از گونه Camphorosma monspeliaca باشند؟
380 10421 آلودگی هوا با امواج رادیویی ، بحرانی بی مدیریت
381 10422 بررسی نحوه مدیریت پسماندهای معدنی
382 10423 بتن و محیط زیست
383 10424 بررسی گیاه مناسب برای پالایش نیترات از آب
384 10425 تهیه نقشه کاربری اراضی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی در پناهگاه حیات وحش موته
385 10426 مقایسه ایزوتِرمهای لانگ مور، فروندلیک و BET در فرایند جذب نیکل از فاضلابهای صنعتی
386 10427 بررسی فرایند جذب نیکل از فاضلابهای صنعتی در محیطهای اسیدی
387 10428 پالایش گیاهی خاکهای آلوده ( پالایش سبز )
388 10430 بررسی و ارائه راهکارهایی جهت حمل و نقل و دفع مواد زاید خطرناک بیمارستانی
389 10431 CNG،اقتصاد و محیط زیست
390 10432 صرفه جویی در مصرف انرژی و نقش آن در توسعه پایدار
391 10433 پهنه بندی سیلاب با استفاده از GIS در رابطه با محیط زیست
392 10434 کاربرد بیوفیلتر مستغرق در تصفیه پساب صنایع لبنی
393 10435 اثرات زیست محیطی فرآوری زغال در کارخانه زغال شویی معدن زیراب مازندران، شمال ایران
394 10436 بررسی اثر پودر کربن فعال به عنوان کمک منعقد کننده در حذف مواد آلی آب (تصفیه خانه کوت امیر اهواز)
395 10437 نقش فناوری نانو در حل مشکلات زیست محیطی آب
396 10438 نقش استانداردهای زیست محیطی در کنترل الودگیها و توسعه پایدار
397 10439 آمار و بررسی میزان آلودگی آبهای سطحی وزیرزمینی استان آذربایجان شرقی
398 10440 طراحی سیستم جمع آوری گاز متان در لندفیل
399 10442 تخمین زمان های ماندگاری آب در مخزن سد دز با استفاده از مدل CE-QUAL-W2
400 10443 تعیین میزان آلایندگی فاضلاب ورودی وخروجی درمنطقه سردسیر ( مطالعه موردی تصفیه خانه شهرکرد،بروجن وفارسان)
401 10444 بررسی آلودگی پساب صنابع فولاد
402 10445 بررسی آلودگی هوا در صنایع فولاد
403 10446 مطالعه تاثیر سولفات مس در حذف آلاینده های آلی در آب انبارها
404 10447 بررسی اثرات پرورش ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان در قفس‏های شناور بر کیفیت آب شرب مخزن چاه‏نیمه در منطقه سیستان
405 10448 استفاده از موجودات کفزی شاخص جهت بررسی کیفیت آب رودخانه برغان در استان تهران
406 10449 ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)طرح تغذیه مصنوعی حوضه غربی قره سو در استان گلستان
407 10450 بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه شاهجوب بجنورد بااستفاده از شاخص های کیفی آب
408 10451 آلودگی حرارتی در منابع آب
409 10452 حذف آلودگی رنگcongo red از آب آلوده بوسیله ی انعقاد الکتریکی
410 10453 بررسی قابلیت تفرج پارک جنگلی حسن آباد با استفاده از GIS
411 10454 بررسی پارامترهای مختلف تزریق سوخت بر روی عملکرد و آلایندگی در موتورهای دیزلی تزریق مستقیم
412 10455 حذف بیولوژیک فلزات کادمیم، نیکل و سرب با استفاده از نانوذرات کینوسان
413 10456 اندازه گیری میزان آلاینده جیوه در آب و رسوبات رودخانه کر
414 10457 بررسی کمی و کیفی زباله های شهری در سنندج و امکان بازیافت آن
415 10458 کاربرد داده های ماهواره ای و GIS در مطالعه آلاینده های هوای شهرمشهد
416 10459 بررسی توانایی داده های ماهواره ای در تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک ( مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته)
417 10460 برکه های تثبیت پیشرفته و راهکارهای ارتقا تصفیه خانه های موجود
418 10461 حذف ماده آلی رنگزای قرمز کنگو از آب آلوده شده بوسیله ی فرآیند انعقاد الکتریکی
419 10462 بررسی روند انتشار و تجمع فلزات سنگین (Ni، Zn و Cu) در رسوبات سطحی سه بخش غربی، شرقی و مرکزی تالاب بین¬المللی انزلی، ایران
420 10464 بررسی ساختار جنگل های شهری تهران بزرگ
421 10465 عملکرد بیوفیلتر بی هوازی چند مرحله ای در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی
422 10466 مدیریت جامع مواد زاید جامد (ISWM)
423 10467 مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ریاضی جذب واکنشی دی‌اکسیدکربن توسط آلکانول‌آمین‌ها در یک بستر آکنده
424 10468 تعیین وضعیت کیفی آب دو رودخانه استان اردبیل با استفاده از شاخص (NSFWQI) و پهنه بندی آنها توسط GIS
425 10469 بررسی جنبه های آلایندگی زیست محیطی سامانه حمل و نقل و راههای کاهش آن
426 10470 بررسی مشخصه ھای مناسب برای یک تانک تصفیه تماسی کلرین
427 10471 مدلینگ جریان به صورت سه بعدی در تانک ھای تصفیه تماسی با کلر
428 10472 استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به منظور کنترل و کاهش آثار مخرب زیست محیطی ناشی از بروز نشتی در خطوط لوله نفت و گاز
429 10476 استفاده ازروش شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی مقادیر TDS دررودخانه تلخه رود
430 10477 بررسی و تحلیل وضعیت ساختاری کارکنان شاغل در بخش مدیریت پسماند در شهر همدان
431 10478 تاثیر کلرید سدیم و بقایای گیاهی بر قابلیت دسترسی کادمیوم و سرب دو خاک اطراف معادن و کارخانه سرب و روی
432 10479 ارزیابی کارایی انرژی و اقتصادی مزارع کدوآجیلی در شهرستان خوی
433 10480 Gravimetric and Analytical Evaluation of Welding Fume in an Automobile Part Manufacturing Factory
434 10481 GREENHOUSE GASSES REDUCTION POTENTIAL IN IRAN
435 10482 یارانه نامتعادل کودی، عدم مصرف بهینه و آلودگی ناشی از ازدیاد مصرف کود در اراضی کشاورزی
436 10483 بررسی روشهای شیرین سازی آبهای شور
437 10484 بررسی فناوریهای حذف ذرات با مقیاس نانو از آب
438 10485 ارزیابی کارایی صافی های درشت دانه افقی (HRF) در ارتقای راندمان تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال
439 10486 بررسی راندمان حذف TSS فاضلاب با بهره گیری از صافی های درشت دانه افقی(HRF)
440 10487 بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهرستان خرم آباد
441 10488 کاربرد نانوفناوری در مدیریت انرژی
442 10489 پهنه¬بندی آلودگی سرب با استفاده از فناوری های سنجش از دور و زمین آمار در جنوب شهرستان اصفهان
443 10490 ارائه راهکرد برای کاهش آلودگی هوا در پروژه های عمرانی
444 10491 بررسی عوامل مؤثر بر جذب رنگزاهای های کاتیونی از پسابهای نساجی بر روی نانورس
445 10492 استفاده از ضایعات لاستیک های فرسوده در ساخت بتن و بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی لاستیک های فرسوده
446 10493 شبیه سازی انتشار آلاینده های هوا ناشی از احداث کارخانه سیمان آریا کوه
447 10494 مسائل زیست محیطی و تاثیر آن بر سیاستهای توسعه‌ای کشورها
448 10495 پهنه‌بندی غلظت مس به وسیله خوشه‌بندی فازی با دو روش C-means و GK در اراضی کشاورزی در محیط GIS(مطالعه موردی استان همدان)
449 10496 اهمیت بررسی ویژگیهای ژتونکنیکی وژئوشیمیایی پی سنگها در مطالعات مکان یابی لندفیل (مثال موردی)
450 10497 بررسی میزان هوازدگی سنگهای زیر سطحی در رابطه با دفن مهندسی-بهداشتی زباله ها (مطالعه موردی)
451 10498 بررسی تولید آنزیم اورگانوفسفروس هیدرولاز در فلاوباکتریوم و اندازه گیری فعالیت آنزیمی آن
452 10499 بررسی مقایسه ای تصفیه پساب صنعت بازیافت کاغذ با استفاده از منعقدکننده های آلوم و پلی آلومینیوم کلراید
453 10500 کاربرد GIS در امکان سنجی رویشگاه بالقوه گونه های تاغ در منطقه سیستان
454 10501 Organochlorine pesticide and poly¬chlorinated biphenyl residues in human milk from Tabriz, Iran
455 10502 برآورد تاثیر صنعت پرورش میگو در رسوب گذاری حوضه آبخیز تیاب ( میناب)
456 10506 ارزیابی زیست محیطی سد و تونل انحرافی سبزکوه در استان چهارمحال و بختیاری
457 10507 بررسی و پهنه‌بندی غلظت فلزات سنگین(روی، آهن، مس) در اراضی کشاورزی استان همدان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)
458 10508 بررسی امکان زیست تجزیه آلاینده های محیط زیست با استفاده از قارچ های White-rot
459 10509 نحوه جمع آوری زباله شهر ایرانشهر
460 10510 بررسی اثرات زیست محیطی تولید و عمل آوری بتن
461 10512 نقش تالاب های مصنوعی در تصفیه پساب های صنعتی
462 10513 بررسی نحوه جمع آوری انتقال و دفن زباله های شهر ایرانشهر و مشکلات آن
463 10515 Measuring the surface tension of binary mixtures of water alcohols from the diffraction pattern of surface ripples
464 10516 مصرف انرژی در قارچ دکمه ای و متدهای بهینه سازی آن
465 10517 گرفتن کربن و ذخیره سازی آن در صنایع پتروشیمی
466 10518 بررسی استفاده های غیر متعارف از لجن تصفیه فاضلاب و امکان استفاده از آن در تهیه خوراک های دامی
467 10520 استقرار سیستم مدیریت HSE_MS در شرکت پتروشیمی فجر و تأثیر آن در کاهش اثرات زیست محیطی
468 10521 نانو سرامیک ها جایگزینی مطمئن جهت کاهش فلزات سنگین از پساب های فسفات
469 10523 مطالعه¬ای بر روی کاربرد پلیمرهای معدنی در غیرسیال¬سازی کروم (III) و (VI)
470 10524 بررسی اثرات زیست محیطی کارخانجات قند با مطالعه موردی بر روی کارخانه قند میاندوآب
471 10525 بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر کاهش آلودگی آب
472 10526 ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قنوات تهران
473 10527 ارزیابی توان اکولوژیک شیرواندره سبلان از دیدگاه تفرجی با استفاده از GIS
474 10528 کاربرد زئولایت در کشاورزی و باغبانی نوین
475 10529 تهیه نقشه هم پراکنش تنوع گونه ای گیاهی شهرستان خلخال با GIS
476 10530 شناسایی ، پیش بینی و پیشگیری از آلودگی ناشی از سیانید موجود در پساب شرکت صنایع کیمیای غرب گستر
477 10532 اثرات زیست محیطی رشد فعالیتهای اقتصادی در ایران:یک تحلیل داده ستانده
478 10533 مدیریت زیست‌محیطی بهره‌برداری از منابع آب زیرسطحی شهرتهران (شامل استفاده بهینه، مطمئن و احیاء منابع آبی)
479 10534 اثرات زیست محیطی تغییر ترکیب سوخت های مصرفی در تولید برق در کشور با استفاده از تحلیل داده-ستانده
480 10535 ارزیابی کمی و کیفی فاضلاب و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در شهر تهران
481 10536 کنترل فرایند لجن فعال توسط راهبری بیولوژیک در تصفیه فاضلاب
482 10537 اثرات نادیده گرفتن اصول توالی در مراتع بر ویژگی¬های خاک
483 10538 تغییرات پروفیل (مقطع عرضی) خاک متأثر از تراکم خاک توسط دام
484 10541 اثرات مخرب زیست محیطی فرایند تولید سیمان و کاهش ان با استفاده از افزودن پوزولان
485 10544 مدیریت کیفی رواناب‌های سطحی و زیرسطحی شهر تهران
486 10546 مشکلات زیست محیطی کاربرد کمپوستهای زائدات جامد شهری به اراضی کشاورزی
487 10547 تاثیر انکوباسیون کمپوست زائدات جامد شهری همراه با اوره بر عملکرد اسفناج
488 10551 مقایسه جذب منوکسید کربن هوا توسط کربن فعال در بستر های جامد و سیالی
489 10552 عنوان مقاله : آلودگی صوتی و راههای کنترل آن
490 10553 آلودگی هوا، منابع آلاینده، اثرات و راهکارها ی کنترل آنها
491 10554 تأثیر مقادیر مختلف آب بر کارآیی مصرف نیتروژن در چغندرقند
492 10555 جداسازی آلودگی های آب به وسیله گیاهان ساحلی: بامبو در مقابل علفزارهای بومی و برنج در آبخیز Lao
493 10556 بام های سبز(green roofs)
494 10557 افزایش کیفیت کود های آلی با استفاده از کرم های خاکی ایزونیا فوتیدا
495 10558 مطالعه و بررسی ویژگی های درخت Neem و استفاده ازآن در
496 10559 پایش زیست محیطی آلودگی های نفتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
497 10560 اثرات بکارگیری سلا حهای هسته ای نوین (DU) بر روی محیط زیست
498 10561 بررسی آثار زیست محیطی ممنوعیت استقرار صنعت در شعاع 50 کیلومتر اصفهان و ارائه راهکارهائی به منظور افزایش فرصتها و کاهش تهدیدها
499 10563 معیارهای انتخاب فرآیند مناسب تصفیه فاضلاب در شهرکهای صنعتی ایران
500 10564 تأثیر باران اسیدی بر ویژگی¬های خاک
501 10566 بررسی چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی و اثر آن بر بیابان زایی در منطقه هامون سیستان
502 10567 Study on Bioremediation possibility using of fungi collected from the plants were growth in Petroleum-Contaminated Soils
503 10568 بررسی رسوبزایی کاربری اراضی در منطقه سجزی-کوهپایه اصفهان
504 10569 بررسی میزانLC50 کلرید جیوه در ماهی گامبوزیا(Gambusia holbrooki)
505 10570 تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) در رسوب ناحیه بین جزرومدی وصدف Barbatia helblingii از سواحل بوشهر
506 10571 تجمع فلزات مس، سرب و نیکل در رسوب و صدف اویستر خوراکی صخره ای Saccostrea cucullaa در ناحیه بین جزر و مدی سواحل چابهار
507 10572 تعیین غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در کفشک ماهی گرد Euryglossa orientalis و رسوب منطقه خور موسی
508 10573 مدیریت زیست محیطی پسماندهای حاصل از تولید، استفاده و دفع نانومواد
509 10665 کاربرد رویکرد فازی در ارزیابی صدای محیط
510 10574 علوم و فناوری نانو سبز، رویکرد جدید نانو فناوری در زمینه ی فرآورده‌ها و فرآیندهای دوستدار و مفید تر برای محیط زیست
511 10575 آنالیز و مدیریت ریسک‌های بهداشتی و زیست محیطی فناوری نانو
512 10666 تاثیر مواد جاذب رطوبت بر گیاه پالایی خاکهای آلوده به مواد نفتی
513 10576 جوانب زیست محیطی، بهداشتی و ایمنی فناوری نانو برای شرکتهای فعال در حوزه نانوفناوری
514 10577 تحلیلی بر کاربرد نانوذرات در تصفیه و بهداشت آب و پساب
515 10578 ارزیابی فنی و ایمنی معادن تحت پوشش شرکت معدنی پیرتاک
516 10579 مطالعه و بررسی آزمایشگاهی و میدانی سازه تله زباله‌گیر جهت کنترل زباله‌های ورودی به شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی شهر تهران
517 10580 مدیریت ریسک برای حفاظت ازسرمایه های حیاتی درآب وفاضلاب(متدRAMCAP )
518 10581 کاربرد گرانول های هوازی در تصفیه فاضلاب
519 10583 تهدیدهاوفرصت های بازچرخانی پساب وآب خاکستری درآبیاری
520 10584 ارزیابی تاثیر پساب کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی بر پیراسنجه های کیفی آب رودخانه گاماسیاب
521 10585 معرفی نرم افزار راهنمای بهره برداری ونگهداری از لجن فعال
522 10586 مروری بر کاربرد نانوفیلترها در تصفیه پساب های شهری و صنعتی
523 10587 بررسی علل و آسیب های آلودگی صوتی و ارائه ی راهکار هایی برای رفع آن
524 10588 بررسی و تحلیل محیط زیست و آلودگی دریای مازندران
525 10589 مدیریت پسماندهای کشاورزی
526 10591 صحت سنجی مدل گوس با استفاده از روش عددی و مقایسه آن با مقادیر تجربی
527 10592 بررسی تاثیر سوخت جایگزین بیو دیزل در عملکرد و آلاینده های موتورهای دیزلی
528 10593 بارزسازی تغییرات گسترش مناطق شهری و کاهش اراضی کشاورزی در بازه زمانی 1351 تا 1380 (منطقه مورد مطالعه: شهر اصفهان)
529 10594 بررسی علل آلودگی آرسنیک درمنطقه کوهسرخ،شمال کاشمر
530 10595 تحلیل عناصر وابسته به منابع آلاینده ذرات معلق هوای شهر اصفهان با روش فعالسازی نوترونی دستگاهی
531 10596 کاربردهای نانوفنآوری در صنعت آب، فاضلاب و محیط زیست
532 10597 بررسی مدیریت منابع آلودگی های بی کانون آب( مطالعه موردی : استان لرستان)
533 10598 بررسی تولید انرژی از محل های دفن زباله
534 10599 استفاده از لندفیل گاز به عنوان منبع انرژی جایگزین
535 10600 بررسی نقش برگشت خودبخودی لجن در کارایی تصفیه خانه فاضلاب (مطالعه موردی: شهرک صنعتی سلمانشهر)
536 10601 شناسائی و اندازه گیری برخی از فلزات سنگین در نمونه های رسوب دریای خزر ( شهرهای بهشهر وساری -بابلسرونوشهر)
537 10602 پیشنهاد راهکاری مناسب جهت بهبود عملکرد پوششهای صلب محل دفن علمی پسماندها
538 10604 امکان سنجی پاکسازی کود آلی از فلزات سنگین توسط بیوسورفکتانت
539 10605 کاربرد GIS و RS در طراحی فضای سبز اصفهان
540 10606 بررسی روند تجزیه آلاینده های نفتی خاک با استفاده از مدل های سینتیک
541 10610 گرد و غبار ناشی از عملیات معدنکاری و روش‌های کنترل آن
542 10608 بررسی نفوذپذیری لایه های مستقر در کف محلهای دفن علمی پسماند ها در مقابل عبور شیرابه
543 10609 بررسی پارامترهای موثر بر کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری (سیستم اختلاط ناقص) و امکان استفاده مجدد از آن
544 10611 آنالیز پیشرفته آلودگی صوتی شرکت فولاد کاویان در محیط GIS
545 10612 تأثیر آلودگی آب دریا بر ذخایر آبزیان در آبهای دریای خزر (مطالعه موردی ماهیان خاویاری)
546 10613 پهنه بندی اشعه فرابنفش IR در صنعت فولاد با استفاده از نرم افزار GIS ( مطالعه موردی : شرکت فولاد کاویان )
547 10614 نقش کاتالیست¬ها در کاهش آلاینده¬های خروجی از اگزوز خودروها و نحوه فراوری آنها
548 10615 بکارگیری نرم افزارArcGIS درتعیین نقاط بحرانی تولید آلودگی در صنعت فولاد
549 10616 کاربرد نشانگرهای مولکولی در حفاظت از تنوع زیستی
550 10618 شبیه سازی کیفی منابع آب در هیدروسیستم های پیچیده، مطالعه موردی آبخوان کوهپایه- سگزی اصفهان
551 10620 Adsorption of 2,4-Dichlorophenol onto CTAB Modified Ordered Mesoporous silica
552 10621 بررسی امکان استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی gis در مدیریت و حمل و نقل زباله های هسته ای
553 10622 بررسی میزان افزایش کارآئی مانع های موازی با استفاده از سطوح پخش کننده شرودر
554 10623 ارزیابی اثرات زیست محیطی مکان دفن پسماندهای جامد شهری در شهرستان شاهرود
555 10624 بررسی کیفی آب رودخانه کارون دربازه بند قیر تا اهواز براساس فاکتورهای اکسیژن محلول ، اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی و GIS
556 10625 بررسی کیفی آب رودخانه کارون دربازه بند قیر تا اهواز براساس اندازه گیری فاکتورهای نیترات، فسفات وGIS
557 10626 رابطه رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر وضعیت آلودگی در برنامه های توسعه
558 10627 حذف ماده رنگزای مالاکیت سبز از آبهای آلوده بوسیله ی جلبک پر سلولی Chara sp.,
559 10628 بررسی نشر احتمالی آلودگی هیدروکربنی در آبهای زیرزمینی محدودة کارخانه آنتی بیوتیک سازی ساری
560 10629 بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه کارون در بازه دارخوین تا حدفاصل گمرک خرمشهر
561 10630 بررسی اندرکنش تغییرات آلاینده‌های نفتی موجود در خاک اطراف پالایشگاه ری و زیست توده‌گیاه یونجه
562 10631 تهیه نقشه پهنه بندی نقاط آلاینده مجتمع پتروشیمی فجر در محیطARCGIS
563 10632 اثرات مثبت زیست محیطی درختان و درختچه¬ها و نقش¬های ویژه آن¬ها در جوامع امروزی
564 10633 اولویت دهی محل دمپ باطله با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی
565 10634 تولید انرژی زیست توده از بقایای کشاورزی(مروری)
566 10635 بررسی و مقایسه سیستم های تصفیه پساب های نفتی با تأکید بر سیستم های نوین
567 10636 شناسایی و معرفی منشاء آلودگی ناشی از نشت نفت در کارخانه نمکزدایی نفت کارون 2 در اهواز و ارائه پیشنهادهای کاهش آلودگی ناشی از آن
568 10637 مدیریت مواد زائد شهری، امکانات و کمبودها (مطالعه موردی شهر خرمشهر)
569 10638 بررسی امکان سنجی بازیافت مواد از زباله شهری خرمشهر
570 10639 تدوین راهبردهای مناسب برای مدیریت مواد زائد در صنایع بالادستی نفت به منظور برقراری توسعه پایدار در این صنعت
571 10640 تولید سوخت بیواویل از زیست توده
572 10641 مقایسه بستر های جامد و سیالی کربن اکتیو در جذب ترکیبات آلی موجود در هوا
573 10642 بررسی کیفیت شیمیایی آبهای سطحی دشت تویسرکان
574 10645 استفاده از لجن تصفیه خانه فاضلاب و زباله شهری جهت تهیه کمپوست
575 10646 بررسه روشهای مختلف تهیه کمپوست از زباله شهری
576 10648 بررسی آلودگی سفره آب زیرزمینی نسبت به نیترات و فسفات در شرق تنکابن
577 10649 کاهش آلودگی درآبکاری نیکل بوسیله تکنولوژی الکترو دیالیز
578 10650 استفاده مجدد از فاضلاب
579 10651 اثرات مخرب زیست محیطی آب شیرین کن ها بر جزیره کیش و ارائه راهکارهایی برای کاهش این زیانها
580 10652 بررسی توانایی بخش‌های مختلف گیاه نیلوفر آبی در جذب فلزات سنگین
581 10653 ارزیابی عملکرد زیست محیطی کارخانه ریخته گری شرکت ایران خودرو بر اساس استاندارد ISO 14031
582 10654 اثر فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در سبزیجات شهر همدانThe effect of waste water on heavy metal accumulation in vegetables of Hamedan city
583 10655 Determination of water pollution to Zinc, Copper, Cadmium, Aluminum and Nickel in fresh water of Qom
584 10656 بررسی اثر تصفیه پذیری فاضلاب پتروشیمی آبادان با استفاده از فناوری لجن فعال همراه با پودر کربن فعال در مقیاس پایلوت
585 10657 Mercury Bioaccumulation in various tissues of Kor river fishes in IRAN
586 10658 بررسی کارایی فرآیند بی‌هوازی تماسی در تصفیه فاضلاب صنعتی(مطالعه موردی: شهرک صنعتی آب باریک شیراز)
587 10659 بررسی میزان آلودگی آب‌های شهر قم به نانویل‌فنل (شاخص آلودگی هورمون‌های محیطی)
588 10660 بررسی اثر TDS بر تصفیه پذیری فاضلاب پتروشیمی آبادان با تأکید بر یون سولفات و کلر و با استفاده از سیستم هوادهی گسترده در مقیاس پایلوت
589 10661 بررسی و مطالعه آسیب پذیری محیط زیست نواحی ساحلی
590 10662 پایداری بخش انرژی گامی در جهت توسعه پایدار
591 10663 ارزیابی تأسیسات هیدرولیکی مناسب جهت زهکشی عرضی هرزآب در جاده های جنگلی
592 10664 تعیین شاخص های مؤثر بر تولید رسوب در حوزه آبخیز به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
593 10667 Heavy metals pollution in River Gharasou
594 10668 بررسی راهکار همایی جهت کاهش زباله بیمارستانی از مبدا
595 10669 حذف نیکل و کبالت از آب آشامیدنی با استفاده از نانوذرات آهن و امواج فراصوتی
596 10670 بررسی ضرورت آموزش زیست محیطی
597 10671 پهنه بندی اشعه مادون قرمز IR در صنعت فولاد با استفاده از نرم افزار GIS ( مطالعه موردی : شرکت فولاد کاویان )
598 10672 مهندسی مجدد حوضچه های ته نشینی از طریق نصب سیستم لاملا در تصفیه خانه آب اصفهان
599 10673 اکوتوریسم .چالشها وفرصت هابرای حفاظت از تنوع زیستی
600 10674 آشکار¬سازی تغییر اقلیم در شهر اصفهان با استفاده از تغییرات بارش ماهیانه و متوسط دمای ماهیانه وکاربرد روش¬های Mann-Kendall ورگرسیون خطی
601 10675 ارزیابی کمی و کیفی پسماندهای مراکز درمانی در منطقه 7 شهرداری کرج
602 10676 تحلیل مقدماتی سری¬های زمانی دمای هوای شهر شیراز
603 10677 ارزیابی اثرات و پیامدهای زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی سگزی
604 10678 بررسی منابع آلاینده آب های زیرزمینی در دشت داراب
605 10679 تأثیرات آلودگی نفتی بر اجتماعات جزایر مرجانی
606 10680 بهینه‌سازی حذف زیستی 2و4و6-تری نیتروتولوئن(TNT) از خاک آلوده در مقیاس آزمایشگاهی با روش آماری تاگوچی
607 10681 کارآیی ترکیب سیستم NRBC و UASFF در تصفیه پذیری فاضلاب لبنی
608 10682 بررسی جایگاه پلاسما در امحاء پسماندهای آلی و حفظ محیط زیست
609 10683 امکان سنجی و طراحی مفهومی احداث نیروگاه زیست‌توده با سوخت زباله شهری، مطالعات مورد شهر کرج
610 10684 پتانسیل سنجی کلیه منابع زیست توده استان خراسان رضوی جهت تولید انرژی الکتریکی
611 10685 بررسی قابلیت استفاده از انعقاد الکتریکی در حذف COD و دترجنت از پساب ماشینهای لباس شویی
612 10686 دستورالعملهایی برای کاربرد مجدد پساب تصفیه شده فاضلاب شهری و زه آبهای کشاورزی در آبیاری
613 10687 مقایسه کارایی نانو¬فیلتراسیون در حذف فنل¬سولفونیک¬اسید از پساب صنایع آبکاری با روش¬های ستون کربن فعال و تبادل یونی
614 10688 ناپایداری منابع آب زیرمینی و توسعه‌ی ناپایدارکشاورزی در مناطق خشک
615 10689 استفاده مجدد ازفاضلاب تصفیه شده بعنوان متداولترین منبع آبی غیرمتعارف
616 10690 نقش اثرات فناوری نوین نانو تکنولوژی بر محیط زیست و کشاورزی پایدار
617 10691 بررسی اثرات و پیامدهای آلودگیهای زیست محیطی ناشی از نشت نفت-سامان زاینده رود-و ارائه راهکارهای مدیریتی
618 10692 بررسی عوامل موثر در بهسازی مسیل¬های شهری با توجه به معیارهای زیست محیطی
619 10701 حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب شهری با هدف کاهش خطرات زیست محیطی
620 10693 استفاده از فن آوری نوین نانو(نانو فیلتر ها)بمنظور پاک سازی فاضلاب و بهسازی منابع آب
621 10695 بررسی اثرات زیست محیطی سد های بزرگ
622 10696 بررسی عوامل موثر در بهسازی مسیل¬های شهری با توجه به معیارهای زیست محیطی
623 10697 ایجاد میدان مغناطیسی جهت تصفیه آب، با اهداف افزایش کیفیت آب مصرفی،کاهش سختی آب و حفظ سیستم های صنعتی- خانگی در مجاورت آبهای نامتعارف و سخت به منظور ارتقاء بهره وری
624 10698 خشک شدن چشمه‌‌های آهکی در فارس و تغییرات زیست محیطی حاصل( مطالعه موردی چشمه مرند افزر)
625 10699 مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی
626 10702 بررسی تاثیر کاربرد توام و مستقل گیاه جو و تیمار حاوی 5 گونه از باکتری¬های جنس باسیلوس در پالایش خاک¬های آلوده به هیدروکربن¬های نفتی
627 10703 بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی پودر لاستیک های فرسوده به همراه میکروسیلیس
628 10704 بررسی میزان، پراکندگی و تعیین منشأ عناصر سنگین Cr, Ni, Cu, Zn, V, Pb در رسوبات سطحی آبراهه خور موسی"شمال غربی خلیج فارس"
629 10705 مقایسه عملکرد باکتری¬ putida Pseudomonas و قرص جوشان حاوی پنج گونه از باکتری جنس باسِلوس در پاکسازی آلودگی هیدروکربن¬های نفتی خاک
630 10706 مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت لاک پشت نوک عقابی ( Eretmochelys Imbericata)در دو جزیره قشم و کیش به روش میکروساتلایت
631 10707 مطالعه و پایش زیست محیطی معدن بابا علی در شهرستان بهار، استان همدان
632 10708 بررسی و تدوین دستورالعمل استاندارد بسته بندی پسماندهای خطرناک صنعتی
633 10709 مشکلات زیست محیطی معادن متروکه و راهکارهای کنترل و نوسازی آنها
634 10710 بررسی نرخ کاهش آلودگی هیدروکربن¬های نفتی خاک تحت تاثیر جوانه زنی سه گیاه جو، ماش و لوبیا (مطالعه موردی خاک اطراف پالایشگاه نفت تهران، شهر ری)
635 10711 کاهش COD پساب خروجی پالایشگاههای گازی پارس جنوبی (فازهای 5و4-10و9)
636 10712 مشکلات ژئومکانیکی و ژئوشیمیایی آب در معادن
637 10713 بررسی انتشار آلودگی ناشی از پسماندها توسط روش¬های ژئوفیزیکی
638 10714 استفاده از نرم افزار GeneAlex برای بررسی ساختار های ژنتیک گونه های در حال انقراض
639 10715 بررسی آلودگی جیوه در دو گونه کفشک گرد و شوریده در سواحل خور موسی
640 10716 بررسی خواص فیزیکی و احتراقی مخلوط سوخت بیودیزل، اتانول و گازوئیل، برای استفاده در موتورهای دیزل
641 10717 پیش‌بینی آیندة انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
642 10718 امکان‌سنجی تولید سوخت‌های جایگزین در ایران
643 10719 کسب اعتبار کربن از پروژه تغذیه گیاهان اقیانوسی و تحلیل اقتصادی آن
644 10720 بررسی آلودگی آب چشمه های اطراف شهر قروه به آرسنیک
645 10721 بررسی اثرات صید ترال روی گونه های ماهی در آبهای ساحلی شمال ‏غرب خلیج فارس ‏
646 10722 استفاده از مواد منعقد کننده طبیعی در فرایند تصفیه آب
647 10723 برآورد مقدار ترسیب کربن خاک توسط جنگل شهری
648 10724 بررسی تجمع روی و کادمیوم در گیاهان روئیده شده در منطقه معدنی ایرانکوه اصفهان
649 10725 کارایی تصفیه¬خانه¬های فاضلاب شهر تهران در کاهش BOD5، COD و TSS
650 10726 تولید بیوسورفکتانت با استفاده از باکتری Bacillus subtilis ATCC 6633 برای پاکسازی آلودگی های نفتی
651 10727 مطالعه و شناسایی منابع آلاینده رودخانه مهران در استان هرمزگان
652 10730 نقش فیلمهای اموزشی در افزایش اگاهیهای زیست محیطی
653 10733 آثار آلودگی صوتی ناشی از تجهیزات سنگین نظامی در محیط زیست
654 10735 اورانیم ضعیف شده و آثار مخرب و دلایل استفاده
655 10736 دفن زباله های رادیواکتیو : یک چشم انداز زیست محیطی
656 10738 تغییرات سطح و شوری آبهای زیرزمینی و تخریب محیط
657 10741 بررسی تجمع روی و کادمیوم در گیاهان روئیده شده در منطقه معدنی ایرانکوه اصفهان
658 10739 شناسایی و پایش پسابهای شهری و روش های کاربردی استفاده مجدد از آن
659 10740 روش های کاربردی استفاده از منابع آبِ غیر متعارف در بهینه سازی محیط زیست
660 10742 تصفیه پساب شهری با استفاده از فیتوپلانکتون Chlorella vulgaris
661 10745 آنالیز شیمیایی پسماندهای شهری منطقه 7 شهرداری کرج
662 10747 تعیین کارایی حذف سیانید از فاضلاب با استفاده ازسه نوع خاک اره درختان راجی‚ بید و صنوبر شهر همدان
663 10749 ارزیابی زیست محیطی احداث سد مخزنی سورک در استان چهارمحال و بختیاری
664 10751 بهینه سازی آبگرمکنهای مخزن دار با هدف افزایش بازده و کاهش آلاینده های زیست محیطی حاصل از احتراق
665 10752 ارزیابی کارایی راکتور بی هوازی ناپیوسته متوالی(ASBR) در تصفیه فاضلاب کشتارگاه طیور
666 10753 ارزیابی تنوع گونه ای و جمعیت پرندگان آبزی وکنار آبزی در زیستگاه تالابی حنّا
667 10754 بررسی جنبه های مختلف مواد اولیه بر فرآوری و کیفیت کمپوست
668 10755 بررسی آلودگی پاره ای از ترکیبات محلول درچاه های آب شرب شهر ساری
669 10756 روشهای اصلاحی به منظور ارتقاء عملکرد برکه های تثبیت سیستم تصفیه فاضلاب شهر اسلام آباد غرب
670 10757 جایگاه انرژی های تجدیدپذیر در دستیابی به توسعه پایدار در صنعت حمل و نقل
671 10758 بررسی پتانسیل بازیافت ضایعات آلی مختلف (شامل کود گاوی، برگ و مقوای خرد شده و کمپوست) به کمک تکنولوژی تولید ورمی کمپوست
672 10759 ارزیابی زیست محیطی سد و شبکه آبیاری و زهکشی کلقان چای
673 10760 بررسی اثرات زیست محیطی محصولات بازیافتی در استان خوزستان
674 10761 کارایی تصفیه خانه ارومیه در کاهش کدورت
675 10762 کاربرد فرآیند ورمی کمپوست در بازیافت زباله های شهری (مطالعه موردی- زباله های شهر مشهد)
676 10763 بررسی امکان پذیری تولید سوخت جایگزین صنایع سیمان با استفاده از پسماندهای شهر شیراز
677 10765 کنترل آلاینده های زیست محیطی پروژه های احیا مستقیم در مراحل احداث و بهره برداری « مطالعه موردی پروژه احیا مستقیم گروه ملی صنعتی فولاد ایران »
678 10766 متدولورژی (روش شناسی) مدیریت زه آبهای اراضی شور و سدیمی غرب رودخانه کارون و کرخه سفلی
679 10768 تأثیر گذاری پساب ماهی سرا بر تعداد و تنوع موجودات بنتوز پایین دست رودخانه کرج
680 10770 کاربرد نانو زئولیت ها در جذب آلایندههای آلی فرار (VOC) از پسابهای صنعتی
681 10975 اثرات خشکسالی87-86 بر کمیت و کیفیت رودخانه گرگر در استان خوزستان
682 10771 تعیین حداقل نیاز آبی تالاب هور العظیم جهت حفظ اکوسیستم و غلبه بر شوری
683 10772 آلودگی محیط زیست به نیکل و ترکیبات آن و روشی موثر برای حذف آن
684 10773 ارزیابی اثرات ضد قارچی اسانس گیاهان جنس آویشن Thymus در راستای حفاظت از زیست بوم های کشاورزی
685 10774 حذف رنگزای بازی زرد 28 از پساب شبیه‌سازی شده با استفاده از باطله گل قرمز فعال شده
686 10775 شناسایی کانونهای آلاینده آب در استان چهارمحال و بختیاری
687 10776 بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های حرا Avicennia marina در سواحل ایرانی خلیج فارس(استان هرمزگان)
688 10777 بررسی تاثیر فلوکولانت بر سرعت ته نشینی سوسپانسیون کائولن
689 10779 بررسی تأثیرات فیزیولوژیکی و روانشناختی آلودگی صوتی بر شهروندان شهر تهران
690 10780 بررسی نقش شیرهای برداشت آب در رشد وانتقال باکتری های هتروتروف
691 11054 بررسی راندمان فیلتر شنی در حذف کدورت ازآب¬های کدر
692 10781 آلودگی محیط زیست به بیسموت ومطالعه روشی جدید برای حذف آن از آبهای آلوده
693 10782 بررسی روشهای اصلاح فیزیکو شیمیایی خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی
694 10783 بررسی سیستم دفع زائدات صنعتی کارخانجات نساجی شرکت زرجین بافت ایلام
695 10784 بررسی آلودگی ناشی از پساب کارخانه چوب و کاغذ مازندران
696 10786 بررسی قابلیت سرباره کوره بلند در جذب نیترات با هدف استفاده در سیستم‌های تصفیه پساب، مطالعه موردی: سرباره کوره بلند صنایع ذوب آهن اصفهان
697 10788 بررسی وضعیت بو و ارائه راه حل جهت رویارویی با آن در تاسیسات ورمی کمپوست شیراز
698 10789 بررسی اهمیت انتخاب مناسب چگالی شبکه نمونه برداری خاک در ارزیابی ژئوشیمیائی زیست محیطی آلودگی های معدنی- مطالعه موردی سد باطله کارخانه فرآوری لکان
699 10790 بررسی پاسخ های رشد و مقاومت به کادمیوم در گیاه Matthiola chenopodiifolia, (گیاهی مفید برای پاکسازی خاکهای آلوده)
700 10794 جداسازی باکتری های تجزیه کننده هگزادکان ازپساب صنعتی به منظورپاکسازی زیستی
701 10795 بررسی وضعیت سلامت آبسنگ های مرجانی خلیج نایبند با استفاده از روش ‏Coral ‎watch
702 10796 بررسی میزان شباهت و فاصله ژنتیکی جمعیت خیار دریایی ‏Holothuria atra ‎‏ در دو ‏منطقه بستانه و نایبند از سواحل خلیج فارس‏
703 10798 معرفی بوم سازگان بین جزر ومدی و ارزیابی رویکرد بوم شناختی و زیست محیطی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) در منطقه ساحلی دلوار (بوشهر)
704 10799 مدلسازی فرآیند تصفیه فاضلاب با استفاده از بیوراکتورهای غشایی
705 10800 Findings on the phytoextraction and phytostabilization of soils contaminated with heavy metals in copper and iron Hame Kasi mine
706 10801 Accumulation of heavy metal in plants grown in Ahangaran lead- zinc mine with phytoremediation potential
707 10802 ارزیابی تهیه کود آلی از فضولات دامی و مرغی بر محیط زیست
708 10804 ارزیابی حداکثر بار آلودگی روزانه مواد مغذی از حوزه آبریز به مخزن سد: مطالعه موردی
709 10805 بررسی اثر محل دفن زباله های منطقه کهریزک بر آلودگی آبهای زیرزمینی
710 10806 مدیریت مواد زاید جامد شهری در شهرستان گلپایگان
711 10807 بررسی غلظت فلزات سنگین در شیرابه حاصله از دفن زباله شهر ساری
712 10809 بررسی اثر شستشوی جلبک Cystoseira indica در جذب یون‌های کادمیم(II) و نیکل(II) و مدل‌های ایزوترم جذب
713 10811 حذف کرم(VI) از آب های آلوده توسط نانوذرات مگنتیت
714 10813 بررسی اثر کاربرد کودهای زیستی شامل ازتو باکتر و ورمی کمپوست به جای کودهای شیمیایی بر برخی از پارامتر های رشد در گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis
715 10814 عملکرد ترکیبی ABR و لجن فعال با هوادهی گسترده در تصفیه فاضلاب های صنعتی
716 10815 عملکرد لاگونهای هوادهی در تصفیه فاضلابهای صنعتی
717 10817 مطالعات موردی شناسایی و کنترل آلودگی محیط زیست منطقه خلیج فارس
718 10821 بررسی وضعیت پروژه های عمرانی، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از نظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پاییز 87
719 10822 بررسی استانداردها و قوانین ملی و بین المللی و انطباق آن با پدیده طراحی پایدار(eco-design)
720 10824 کاهش ضایعات نان با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی در تولید خمیر یخ زده
721 10825 بررسی پاسخ های رشد و مقاومت به کادمیوم در گیاه Matthiola chenopodiifolia, (گیاهی مفید برای پاکسازی خاکهای آلوده)
722 10826 ارزیابی حاشیه رودخانه زاینده رود برای ایجاد نوارهای بافر
723 10827 شناسایی کانونهای آلاینده منابع آب در استان چهارمحال و بختیاری
724 10828 مدلسازی پایش آلودگی هوا با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی : کاربردی جدید از نانوتکنولوژی
725 10829 مدیریت کیفیت آب ناشی از پساب صنایع غذایی جهت مصارف کشاورزی در شهرستان دزفول
726 10830 به کارگیری انواع عایق های رطوبتی ، حرارتی و صوتی در سازه ها و کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی
727 10831 تعیین شاخص کیفیت (WQI) آب رودخانه کارون بعنوان نشان دهنده اثرات پساب کارخانه صابون سازی خرمشهر
728 10832 بررسی و کنترل آلاینده های زیست محیطی منطقه بهره برداری نفت و گاز گچساران
729 10833 بررسی کیفیت آب مخازن چاه نیمه زابل به لحاظ کشاورزی و آشامیدنی، با تکیه بر نمودارهای شولر و ویلکوکس
730 10834 بررسی سهم صنایع مختلف استان فارس در تولید پسماند خطرناک ( ویژه )
731 10835 بازیافت و صنعت خودرو
732 10836 امکانسنجی، مکانیابی و جانمایی ایجاد شهرک صنعتی و‌ فناوری‌های زیست‌ محیطی اصفهان
733 10837 تاثیر کارخانجات صنایع چوب بر آلودگی هوا، مطالعه موردی در شرکت نئوپان گنبد
734 10839 تصفیه فاضلاب بیمارستانی ؛ راهکارها , مشکلات و تاثیرات آن بر محیط زیست
735 10840 بررسی نقش معماری پایدار در حفاظت محیط زیست
736 10842 فناوری های نمک زدایی در تامین آب آشامیدنی و ارزیابی فنی و اقتصادی آنها در ایران
737 10844 تصفیه فاضلاب صنایع تولید چسب و رزین
738 10845 حذف کادمیوم از آب با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول دیگر
739 10846 تاثیر نوسانهای دمای سطح آب دریای عمان (SST)بر بارش فصول پاییز و زمستان سواحل شمالی آن
740 10847 ژئومورفولوژی زیربنای ایجاد و توسعه سیستم های حیاتی
741 10850 نقش ژئومورفولوژی در مهندسی محیط زیست ومدیریت پیامدهای زیست محیطی
742 10852 بررسی پساب مجتمع های تولید گوشت و فرآورده های گوشتی مستقر در شهرستان دزفول بر کشاورز ی
743 10853 استفاده از لجن کارخانجات کاغذسازی در زمین های کشاورزی
744 10854 طبقه بندی کیفی تعدادی از چاههای آب منطقه گرگان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
745 10855 بررسی تغییرات زمانی میزان ازون جو بالا در ایران با استفاده از ایستگاه ازون سنجی اصفهان.
746 10860 پذیرفتاری مغناطیسی، روشی برای نظارت و ارزیابی آلودگی خاک
747 10862 عوارض نیترات درمحیط زیست و نقش آن در سلامت انسان
748 10864 آلاینده های بیولوژیکی و مخاطرات بهداشتی استفاده از فاضلاب های شهری در فعالیت های کشاورزی
749 10865 فواید و چالش ها ی زیست محیطی کاربرد پساب درآبیاری
750 10866 مدل سازی تجربی بقای شاخص های میکروبی در آبهای شناگاهی و تفریحی ساحل جنوبی دریای خزر: یک بررسی در میکروکوزم E.coli
751 10868 حادثه نشت نفت خام به رودخانه زاینده رود اصفهان
752 10869 بررسی اثر بذور غنی شده در کاهش آلودگی ناشی از کودهای فسفره
753 10870 Kinetic study of methylene blue adsorption from aqueous solution on carbon nanotube
754 10871 ارزیابی استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به روش بیوراکتور غشائی لجن فعال (Membrane Bioreactor) به منظور تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
755 10872 Adsorption of Basic dye (methylene blue) from aqueous solution on bentonite: equilibrium and thermodynamic
756 10873 ارزیابی استفاده از سیستم های غشایی لجن فعال (Membrane Bioreactor ) جهت بهینه سازی تاسیسات و عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب
757 10874 بهینه سازی مدیریت مصرف آب از طریق بومی سازی فناوری غشایی(MBR) در راستای استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده
758 10875 بررسی جذب تعادلی فنل از محلول‌های آبی توسط کربن فعال
759 10876 کاربرد زئولیت طبیعی سمنان در جذب MTBE از آبهای آلوده
760 10877 امکان سنجی ارائه روشهای استفاده مجدد از پساب تصفیه شده روستاهای حاشیه زاینده رود
761 10878 تثبیت فلزات سنگین با استفاده از مکمل در خاک
762 10879 کنترل ناقلین وآفات در شرایط اضطراری
763 10880 کاهش خطر زیست محیطی آفت کش ها با استفاده از فناوری نانو
764 10881 ارزیابی هیدروشیمیایی چاه های آب منطقه امیرحاضربهبهان
765 10882 عقیم سازی حشرات با استفاده از انرژی هسته ای
766 10883 مطالعه آسیب پذیری آبخوان دشت بهبهان با استفاده از مدل DRASTIC
767 10884 بررسی اثر کود بیولوژیک سودوموناس در تولید اورگانیک مرزه(Satureja hortensis )
768 10885 بررسی وضعیت پساب مناطق شهری اصقهان در حاشیه زاینده رود و مقایسه با استاندارد
769 10886 قنات میراث زنده‌ی تاریخ ایران
770 10887 تاثیرات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز بر برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک
771 10888 بررسی توزیع آلودگی آبهای زیرزمینی به فلزات سنگین ناشی از دفن زباله های شهری با استفاده از تکنیک زمین آمار ( مطالعه موردی: منطقه هزار پیچ گرگان)
772 10889 تحلیل گفتمان مطبوعاتی آلودگی نفتی زاینده رود از منظر زبانشناسی زیست - محیطی
773 10890 کمپوست سازی همزمان پسماند شهری و خاک اره: بهینه سازی نسبت C/N
774 10891 Guidelines for Developing Ecotourism in IRAN
775 10892 بررسی تغییرات پارامترهای سدیم،کلسیم و منیزیم خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری کرتی با فاضلاب خام شرق اهواز
776 10893 بررسی وضعیت رودخانه هراز با تکیه بر تنوع زیستی ماهیان
777 10894 بررسی مدل های خودپالایی رودخانه ها
778 10900 بررسی تجمع فلزات سنگین در ذرات معلق زاینده رود
779 10902 ارزشیابی موقعیت مکانی محل دفن زباله شهر قدس در شهرستان شهریار توسط روش MPCA و مقایسه با دستورالعمل های موجود در ایران
780 10903 جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار
781 10904 بررسی کارایی روش های مختلف ارزیابی محیط زیستی در ارزیابی اثرات پروژه های خطی بر تنوع زیستی؛مطالعه موردی : کاربرد روش های مختلف ارزیابی در ارزیابی اثرات بزرگراه تهران - پردیس
782 10905 ارزیابی قانون مدیریت پسماند ایران و مقایسه آن با سایر کشورها
783 10906 تأثیر انتخاب الگوی کشت و تعیین مقدار دقیق کود مورد نیاز محصولات کشاورزی ‏در آلودگی های زیست محیطی
784 10908 عوامل تهدید بقاء تالاب میانگران ایذه
785 10909 بررسی روشهای دفع زباله های بیمارستانی در ایران
786 10910 بررسی روشهای دفع فاضلابهای بیمارستانی در ایران
787 10911 پیش بینی کیفی غلظت مواد محلول در آب رودخانه بابل با استفاده از داده های آماری
788 10912 نقش و اهمیت مهندسی محیط زیست در کنترل و پیشگیری آلودگی های زیست محیطی
789 10913 بازیافت گازهای مشعل تاسیسات نفتی با استفاده از مکنده ها
790 10914 تحلیل عملکرد سازه های آشغالگیر در تصفیه مکانیکی ( فیزیکی ) فاضلاب
791 10915 مدیریت صحیح زباله های خطرناک تولیدی در آزمایشگاهها
792 10916 جداسازی باکتری Enterococcus faecalis از آب دریا به عنوان شاخص آلودگی در آب های شناگاهی و تفریحی
793 10917 بررسی عملکرد منعقد کننده ها در تصفیه شیمیایی آب و راهکار افزایش بازده و کاهش هزینه و زمان
794 10918 بررسی میزان فلزات نیکل و جیوه در بافت ماهیچه کفشک گرد و رسوبات خور موسی
795 10919 ارزیابی امکان حذف دترجنت از فاضلاب صنعتی با استفاده از روشهای انعقاد و لخته سازی و جذب سطحی
796 10920 تهیه و شناسایی Nano-ZnS و بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی آن در تخریب آلاینده های فنلی
797 10921 بررسی وضعیت تولید و بازیافت زباله در سالن های غذاخوری شهر اردبیل
798 10923 استفاده از مدل سازی در محیط سیستم دینامیک در پیش بینی تولید زائدات جامد شهری; مطالعه موردی تهران
799 10925 نحوه برنامه ریزی و هدف گذاری برای مدیریت جامع زباله شهر تهران
800 10926 راه کارهای عملی کنترل جنبه های مختلف زیست محیطی در تاسیسات نفتی
801 10927 نقش فتو کاتالیست ها در کاهش آلودگیهای زیست محیطی (بررسی نقش نانو ساختار Tio2 )
802 10928 استفاده مجدد از پساب شهری با کیفیت پایین در سیستم های آبیاری قطره ای
803 10930 ارائه الگوی ابتکاری ساخت و ساز پایدار با استفاده از مواد بازیافتی
804 10931 بررسی آلودگی نیترات و منشایابی آن در آبهای زیرزمینی منطقه شهریار
805 10932 استفاده مجدد از پساب با رویکرد بکارگیری سیستم های تصفیه ماهواره ای
806 10933 بررسی اثرات زیست محیطی سرب و روش بازیافت آن از پسابهای حاوی سرب (مطالعه موردی تصفیه پساب صنعتی کارخانه سپاهان باطری )
807 10934 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاکهای سطحی شهرستان مسجد سلیمان
808 10935 بررسی اثر فصول بهار و تابستان بر تغییرات سختی موقت و دائم آب آشامیدنی شهر همدان
809 10936 بررسی تاثیرفعالیت های کشاورزی بر آلودگی منابع آب زیرزمینی به یون نیترات و روشهای پیشگیری و کنترل آن
810 10937 ورود نفت به زاینده رود اصفهان و پیامدهای زیست محیطی آن
811 10939 بررسی منابع آب زیرزمینی دشت گیسور در راستای توسعه پایدار
812 10940 بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیائی (GIS) در مکانیابی برکه های تثبیت فاضلاب (مطالعه موردی)
813 10941 بررسی اثر فصول بهار و تابستان بر تغییرات غلظت کروم در منابع آب آشامیدنی شهر همدان
814 10942 شناسایی و معرفی منابع آلاینده های گازی هوا در واحدهای فرآورش منتخب شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
815 10943 بررسی منابع آب و کیفیت آبهای زیرزمینی دشت بجستان
816 10944 استاندارد های کد بندی پسماندهای خطرناک
817 10945 کاربرد GIS در شناسایی موقعیت مکانی آلاینده‌های زیست محیطی
818 10946 اهمیت و نقش معماری منظر در مدیریت پایدار محیط های زیست طبیعی - مطالعه موردی : تالاب قوروگل در آذربایجانشرقی
819 10947 بازیافت پسابهای صنعتی ( مورد یک پالایشگاه )
820 10948 بررسی آلودگی زیست محیطی ناشی از استفاده سیانور و کنترل آن در معدن طلای زرمهر
821 10950 تعیین سیستم های بهینه تصفیه فاضلاب درجا (درمحل) به منظور کاربرد در مدارس روستائی استان خوزستان.
822 10951 بررسی تجمع روی و کادمیوم در گیاهان روئیده شده در منطقه معدنی ایرانکوه اصفهان
823 10952 بررسی پاسخ های رشد و مقاومت به کادمیوم در گیاه Matthiola chenopodiifolia, (گیاهی مفید برای پاکسازی خاکهای آلوده)
824 10953 بررسی کارایی هاضم بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب چنیبیه اهواز در تثبیت لجن و نابودی عوامل بیماریزا و مقایسه با استاندارد زیست محیطی جهت استفاده مجدد و دفع
825 10954 بررسی راهکارهای مقابله با آلودگی زیست محیطی در صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌های تجاری (بانکرینگ)
826 10955 تعیین میزان نیترات آبشویی شده از اراضی کشاورزی
827 10956 باران اسیدی و پیامدهای زیست محیطی آن
828 10957 مدیریت کیفیت فرایند تولید در کارخانه های کود آلی و نقش آن در حفظ محیط زیست
829 10964 عملکرد سیستم ترکیبی ABR و لجن فعال با هوادهی گسترده در تصفیه فاضلاب های صنعتی
830 10958 بررسی پارامترهای موثر بر واکنش اکسیداسیون سولفیت در ‏فرآیندهای جداسازی دی اکسید گوگرد از جریان های گازی ‏
831 10959 اثر پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی THC هوا (مطالعه موردی : پیش بینی THC هوای تهران با استفاده از سیستم عصبی هوشمند)
832 10960 بررسی روشهای عملی کنترل آلودگی آبهای آلوده به MTBE
833 10961 مطالعه اجرای قانون مدیریت پسماندها جهت کاهش معضلات پسماندهای بیمارستانی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد کمی و کیفی
834 10962 بازیافت بخارات مخازن خوراک و فرآورده های نفتی
835 10963 Greenhouse Gases; Energy Industry or Saving Environment
836 10965 Investigation on the Relation between Petrographical Specification of Coal and Outburst Phenomenon
837 10966 معماری اکوتک، رویکردی زیست محیطی در معماری
838 10967 راه اندازی دو سیستم بیوفیلم لجن فعال با جریان رو به بالا (با هوادهی و بدون هوادهی) و بررسی کارائی آن در تصفیه فاضلاب بیمارستانی
839 10968 بررسی میزان هدررفت آب و آب های به حساب نیامده در شبکه توزیع آب شرب شهر سنندج در سال 86
840 10969 بررسی و ارائه مدل تجربی جهت پیش بینی نگهداشت گاز و ضریب حجمی انتقال اکسیژن در بیوراکتور ستونی حبابی حاوی محیط های مدل پسابهای آلوده به مواد نفتی
841 10970 ملاحظات پایداری شهرسازی (بررسی موردی: توسعه شهری هانفر آلمان)
842 10971 مدلسازی گستره پخش آلودگی در آبخوان پالایشگاه شیراز با استفاده از نرم افزار PMWIN و بررسی روشهای مختلف رفع آلودگی
843 10972 اثرات خشکسالی سال آبی 87-86 بر کمیت و کیفیت منابع آب رودخانه الله
844 10973 بررسی مشارکت های مردمی در مدیریت پسماند شهر تهران
845 10974 بررسی موردی تاثیر پوشش گیاهی درمیزان جذب سرب موجود در هوای تهران
846 10976 بهینه سازی مصرف آب در واحدهای صنعتی با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه ها
847 10977 مقدمه ای بر شناخت بیوفیلم
848 10978 بررسی کمیت و کیفیت منابع آب استان خوزستان در خشکسالی های اخیر
849 10979 بررسی آلودگی نفتی با تأکید بر توزیع و تجمع نیکل و وانادیوم در رسوبات سطحی بندر جاسک
850 10980 سمیت اکولوژی نانوذرات و تاثیر آنها بر محیط زیست
851 10981 ملاحظات پایداری شهرسازی (بررسی موردی: توسعه شهری هانفر آلمان)
852 10982 پهنه بندی پتانسیل آلودگی آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از GIS و مدل SINTACS
853 10983 نقش شاخه های شور طبیعی و دیگر منابع آلاینده بر کیفیت رودخانه کارون در بازه گتوند تا شوشتر در خشکسالی 87-86
854 10984 کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی کیفی آب تالاب بامدژ، خوزستان
855 10985 پایش کمی و کیفی زه آب های شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه آبریز کارون و دز در استان خوزستان در شرایط خشکسالی 87-86
856 10986 : بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان فیروزگر تهران و ارائه راهکار های بهبود فرایند تصفیه
857 10988 اثرات سوء معدن کاری بر محیط زیست شهرستان بهشهر در استان مازندران
858 10989 مقایسه عملکرد غشاء میکرو فیلتراسیون و اولترافیلتراسیون بر بازدهی بیوراکتور غشائی غوطه ور
859 10990 : اجرای برنامه های مدیریت کاهـش پســماندهای بـیمارستانی در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر تهران
860 10991 آلودگی هوای داخل فضای بسته Indoor air pollution
861 10992 بهینه سازی سیستم های پمپاژ و تصفیه برای رفع آلودگی از آبخوان با استفاده از الگوریتم ژنتیک
862 10993 آموزش بهداشت واهمیت افزایش سطح آگاهی برای پرسنل خدماتی در بیمارستانها
863 10995 مدیریت باطله‌ و پساب کارخانه فرآوری مجتمع مس سونگون اهر
864 10996 بررسی جایگاه اکولوژی تعدادی از گونه های توتال کلی فرم (TC) در زنجیره غذایی مناطق جزرومدی شمال غربی خلیج فارس(محدوده جزرومدی دیلم تا گناوه)
865 10998 بررسی تاثیر دبی هوادهی بر ضریب حجمی کلی انتقال اکسیژن در بیوراکتور غشایی با گردش داخلی جهت تصفیه پسابهای آلوده به مواد نفتی
866 10999 بررسی اثرات زیست محیطی کارخانه سرب و روی تیران
867 11000 بررسی و اندازه گیری میزان آلودگی صدا در یکی از بیمارستانهای شهر تهران
868 11001 تصفیه ی فاضلاب صنعتی به روش شناورسازی یونی
869 11002 ضوابط و استانداردهای مکانیابی ایستگاههای سنجش آلودگی هوا
870 11003 مدیریت پسماند
871 11004 ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و برنامه‌ریزی جهت کاهش آثار منفی زیست‌محیطی سد مخزنی حشیان
872 11005 آلاینده‌ها و عوامل مؤثر بر تغییرات زیست محیطی تالاب گندمان
873 11006 کاربرد نانو فیلترها درصنایع تصفیه آب آشامیدنی و پساب های صنعتی
874 11007 رتبه بندی کیفی چشمه های سر راهی استان آذربایجانشرقی‏
875 11008 aerobic degradation of anthracene by native isolates of moderate thermophilic bacteria
876 11009 بررسی دیدگاه های معلمان مدارس ابتدایی شهر اهواز در زمینه لزوم آموزش محیط زیست در کتب درسی
877 11010 بررسی تغییرات عناصر Rb, Sr, U در آب های زیرزمینی محدوده معدنی ذغالسنگ طزره
878 11011 تأثیر عصاره تنباکو بر روی شته سبز انار (یک تجربه)
879 11012 بررسی میزان غلظت فلزات سنگین در سفره آب زیرزمینی شهر رفسنجان
880 11013 بررسی انگیزه ها و مشارکت مردم اهواز در حفظ منابع بازیافتی پسماندهای جامد شهری
881 11014 مطالعه هیدروشیمیایی سفره آب زیرزمینی جنوب دشت رفسنجان
882 11015 بررسی اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی بر پوشش گیاهی با بکارگیری تکنیک سنجش از دورRS( مطالعه موردی حوزه های آبخیز شمالی استان لرستان)
883 11016 استفاده از نانو ذرات ونانو مواد در کنترل بحران زیست محیطی آبهای آلوده
884 11017 ساختمانهای آینده و روش های پایدار تامین انرژی
885 11018 Obtrusive Light And Urban Environment
886 11020 ارائه مدل ارزیابی چرخه عمر در مدیریت زیست¬محیطی عملیات¬های راه¬سازی
887 11021 Study On Innovative Method Of Removal Of Copper As A Pollutant In Water And Wastewater Treatment Industry Using Moringa Oleifera Seeds As A Natural Coagulant And Adsorbent
888 11022 نقش مدیریت زباله های شهری در حفظ محیط زیست و سلامت جامعه با تاکید ‏بر آموزش و تکنولوژی جهت تبدیل به کود های آلی
889 11023 بررسی قابلیت توسعه روش جدید Cap and trade system در کنترل منابع آلاینده آبی با مدلسازی در GIS(مطالعه موردی حوضه آبخیز گیوی چای استان اردبیل)
890 11024 شناسایی مواد زائد خطرناک در شهرک صنعتی مبارکه اصفهان
891 11025 بررسی اثر کیفیت منابع تامین کننده آب بر آلودگی آب شهر تهران
892 11026 حذف کدورت از آب بوسیله گرانول خاکستر در سیستم پیوسته
893 11027 بررسی میزان حذف کدورت از آب بوسیله گرانول خاکستر در سیستم ناپیوسته
894 11028 Ag(I)-catalyzed oxidative decolorization combined with a photocatalytic reactor for waste water treatment
895 11029 چارچوب پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی آلودگی غیر نقطه ای آب زیرزمینی در پروژه های آبیاری بزرگ مقیاس
896 11030 کاربرد لجن فاضلاب به عنوان یک خاکستر بیولوژیکی در بتن و اکتیواسیون آن با استفاده از نانوذارت
897 11031 بررسی تصفیه پذیری فاضلابهای قوی در راکتور لایه زیستی ناپیوسته متوالی
898 11032 کاربرد نانو ذارت اکسید تیتانیوم در روسازی¬های بتنی در جهت بهبود ویژگی¬ها و ایجاد خاصیت فوتوکاتالیستی در بتن
899 11033 مدلسازی شرایط آب و هوایی نواحی جنوبی ایران بر اساس استانداردهای بین¬المللی در جهت طراحی بتن¬های با دوام
900 11034 حذف آنیون های نیترات و فسفات موجود در آب به روش رزین های تبادل یونی
901 11035 یررسی تشخیص واندازه گیری مواد داروئی در پساب کارخانجات داروسازی و روشهای حذف آنها
902 11036 مروری بر کاربرد ضایعات و خرده¬های شیشه در ساخت بتن و سیمان
903 11038 تعیین محل بهینه دفن زباله ها از نظر زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از GIS در یک مطالعه موردی
904 11039 شناسایی یون های فلزی سنگین
905 11040 Biosorption heavy metals by immobilized Saccharomycescerevisiae
906 11041 Evaluation of lead removal by biosorption
907 11042 ارزیابی پیامدهای زیست محیطی کارخانه کمپوست قائمشهر
908 11043 بررسی خصوصیات کمی و کیفی زائدات تولیدی شهرک صنعتی مبارکه اصفهان
909 11044 اثرات تولید انرژی الکتریکی بر محیط زیست و سلامت و برآورد هزینه های آن
910 11045 رویکردی جدید در بازیافت ضایعات نان در ایران
911 11046 بررسی چرخه حیات انتشارات گازهای گلخانه ای از انواع فن آوری های تولید الکتریسته
912 11047 مدیریت زیست محیطی اثرات احداث نیروگاههای برقابی بر ماهیان با تاکید بر سازو کارهای عبور ماهی
913 11048 ایجاد بازار ملی نشر گازهای گلخانه ای گامی در جهت کاهش گازهای گلخانه ای در ایران
914 11049 مدلسازی آلودگی های نفتی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)
915 11050 توسعه اقتصادی با استفاده از قابلیتهای پارکهای ملی و ذخیره گاهها با نگاه ویژه به مقوله حفاظت محیط زیست
916 11051 کالیبره کردن اطلاعات مورد نیاز برآورد شرایط جذب و دفع آب و هیدروگراف های سیلاب طرح در روش SCS به کمک نرم افزار HEC-HMS
917 11052 بررسی برخی از اثرات زیست محیطی پرورش ماهیان دریایی در قفس (مطالعه موردی خور غزاله )
918 11053 مطالعات کیفیت پسابهای کشاورزی و آب های لب شور منطقه اهواز و خرمشهر
919 11055 بررسی قابلیتها و عملکرد موثر فرآیند لجن‌فعال دو مرحله‌ای (AB)در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی
920 11056 بررسی روند مدیریت استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضلاب در ایران
921 11058 بررسی آثار زیست محیطی دستگاههای آب شیرین کن با نگاهی ویژه به جزیره قشم
922 11059 بررسی تولید و پراکندگی آلاینده SO2 در مجتمع مس سرچشمه طی استحصال مس از سنگ معدن سولفیدی
923 11060 طرح ریزی منطقه ای مناطق حفاظت شده با توجه به آمایش و توسعه برمبنای مهندسی محیط زیست
924 11061 بررسی مزایای استفاده از فیلترماسه ای کند با جریان افقی بجای فیلترهای ماسه ای کند متعارف درتصفیه آب
925 11062 بررسی استفاده از GIS در توسعه پایدار شهری
926 11063 بررسی استفاده از GIS در برنامه ریزی و مدیریت شهری
927 11064 نانو ذرات رس بعنوان پالاینده فسفر از زیست بوم های آبی یوتروفی شده
928 11065 بررسی تاثیر فعالیتهای معدنی در آلودگی آبها
929 11067 نقش پیل سوختی در کاهش آلودگی هوا
930 11068 استفاده از سیستم GIS در تعیین ضوابط اکولوژیکی معادن(مطالعه موردی- استان قزوین)
931 11069 بررسی کاربرد GIS و RS در تشخیص پدیده یوتروفی شدن اراضی حاشیه دریاچه مهارلو
932 11070 مدیریت محیط زیست با استفاده از نرم افزارRS(بررسی منطقه آبیک وحومه با استفاده از تصاویر سال 2000و2007)
933 11072 چالش تامین آب در مناطق جنوبی استان تهران
934 11074 پایش نیترات برای مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی
935 11078 ارزیابی آثار حرکتهای توده ای زمین بر محیط زیست
936 11079 اهداف و تجارب استفاده از سیستم آب خاکستری در لبنان
937 11080 بررسی پیامدهای ناشی از توسعه ناهمگون شهر بر سلامت محیط زیست
938 11081 تغییر کاربری اراضی و محیطزیست (مطالعه موردی: منطقه طالقان)
939 11082 تصفیه گازهای خروجی به روش پرتودهی الکترونی EBFGT
940 11083 Effect of geometric characteristics of packing on separation of VOCs in packed absorber column
941 11084 عملکرد تکنولوژی بیورآکتور غشایی مستغرق (SMBR) در تصیفه فاضلاب شهری و استفاده مجدد از آب
942 11085 استفاده از مولدهای کوچک مقیاس تولید برق و حفاظت محیط زیست
943 11086 استفاده از گیاهان آبزی در تصفیه فاضلاب
944 11087 بکارگیری و احداث دستگاه تولید بیوگاز در روستاها و اجتماعات کوچک ( مطالعه موردی استانهای مازندران و گیلان)
945 11088 زباله های الکترونیکی ، معضل جدید مواد زائد شهری
946 11089 بررسی کارایی ماده منعقد کننده PACL درکاهش ورود روغن اضافی به فیلترهای شنی در سیستم آب برگشتی تصفیه خانه گروه ملی فولاد اهواز
947 11090 ارزشهای زیست محیطی سواحل شمالی دریای عمان با تأکید بر مطالعات ژئومورفولوژیکی و اکولوژیکی منطقه
948 11092 پهنه بندی آلودگی ناشی از سد باطله لکان با ارزیابی زیست محیطی منابع آب و خاک با استفاده از GIS
949 11093 بررسی قابلیتها و عملکرد موثر فرآیند لجن‌فعال دو مرحله‌ای (AB)در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی
950 11094 Road traffic noise – the relationship between noise exposure and noise annoyance
951 11096 نقش مدل Quasta به عنوان پلی میان مدل های مفهومی و تجزیه وتحلیل ( آنالیز) کمی به منظور بهبود در تصمیم گیری زیست محیطی
952 11097 بررسی اثرات زیست‌محیطی احداث کارخانه فرآوری تیتانیوم کهنوج
953 11098 بررسی روشهای دفع باطله‌های کارخانه فرآوری تیتانیوم کهنوج
954 11099 معدنکاری و اثرات زیست محیطی آن
955 11100 بررسی روشهای مدیریت باطله‌های معدنی و کاهش اثرات زیست‌محیطی آنها
956 11101 بررسی اثرات زیست محیطی فرآوری آلومینیوم با مطالعه مورد ی بر کارخانه فرآوری آلومینا جاجرم
957 11102 بررسی کیفیت وارزیابی میزان آلودگی در آب آشامیدنی روستاهای شمال شاهرود
958 11103 نانو تکنولوژِی و محیط زیست, فرصت ها و چالش ها
959 11104 اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار
960 11105 تاثیر کشت ذرت بر جذب عناصر سنگین در خاکهای تیمار شده با لجن فاضلاب
961 11106 حذف N و P از پساب شهری با استفاده از زیست فناوری ریزجلبک ها
962 11107 مطالعه رابطه میان میزان گازهای خروجی خودروها و وضعیت کیفی روسازی راه با استفاده از نرم افزار HDM-4- مطالعه موردی : راه ارتباطی اصفهان - نائین
963 11108 تأثیر تنش شوری در راندمان حذف N و P از پساب شهری توسط ریزجلبک ها
964 11109 بررسی منشا آلودگی های زیست محیطی در بخشی از فلات قاره دریای عمان
965 11110 آپارتمان سازی ناکارآمد و معضلات زیست محیطی ‏ مطالعه موردی : شهر زاهدان ‏
966 11111 بررسی حذف رنگ اسیدی توسط ضایعات معدنی دولومیت
967 11112 بررسی کیفیت شیمیایی سفره آبدارسیاه¬منصور در شرق دزفول با بهره¬گیری
968 11113 سازماندهی یک سیستم کنترلی جهت مدیریت مواد زائد جامد ناشی از زلزله برای عملیات پس از وقوع آن
969 11114 پهنه بندی آلاینده های زیست محیطی از طریق سیستم های مبتنی بر GIS
970 11115 تحلیل پذیرش راهکارهای محیط دوست بانکداری هم هنگام (online )ازنظر مشتریان بانکی
971 11117 کاربرد آنالیز سود و زیان در مسائل زیست محیطی
972 11118 امکان سنجی کمینه سازی پسماندهای خطرناک جامد صنعتی درواحدهای دوم اوره ودی آمونیم فسفات مجتمع پتروشیمی رازی
973 11119 مطالعه عددی تولید همزمان هیدروژن و دوده صنعتی با استفاده از تجزیه حرارتی گازهای زائد پالایشگاه
974 11121 مقایسه و نمره¬دهی زیست¬محیطی، اقتصادی و سبکسازی سه سقف تیرچه
975 11122 بررسی غلظت کادمیوم در آب و رسوب مناطق جزر و مدی
976 11123 بررسی تاثیر کودهای شیمیایی ازته مورد استفاده در کشاورزی در آلودگی خاک
977 11124 بررسی سیستم مدیریت تغییر در بهبود وضعیت سیستم های HSE
978 11125 مدیریت مصرف آفت کشها در سیستمهای کشاورزی به منظور نیل به اهداف توسعه پایدار
979 11126 بررسی مقاومت برشی طولانی مدت لاینرهای ژئوسنتتیکی- رسی در لندفیل ها
980 11129 بررسی پخشیدگی سدیم و کلراید از میان لاینرهای ژئوسنتتیکی- رسی(GCL)
981 11130 ارزیابی کاربرد نرم افزار CHEMFLO در شبیه سازی انتقال املاح در خاکهای ماسه ای
982 11131 ارائه مدل درصد حذف آلاینده¬های آلی پایدار بر مبنای سیستم ترکیبی حلال/ سورفکتانت
983 11132 مقایسه روش واریانس و زمان حداکثر در تعیین رژیم هیدرولیکی یک هاضم هوازی
984 11133 جداسازی کروم از پساب صنایع آبکاری با استفاده از پلی‌آنیلین
985 11134 بررسی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت عقیلی ازلحاظ مصارف شرب با استفاده ازGIS
986 11135 بررسی تصفیه الکتروشیمیایی فاضلابهای حاوی فرمالدوئید
987 11136 ارزیابی نقش اکوتوریسم در حفاظت از محیط زیست و توسعة پایدار
988 11137 بهسازی کوره پاتیلی شماره یک ذوب آهن اصفهان برای دستیابی به استاندارد های محیط زیست
989 11140 طراحی و ساخت اولین ایستگاه تصفیه سیلاب شهری در ایران
990 11141 بررسی تصفیه تکمیلی تصفیه خانه فازهای6و7و8 پارس جنوبی به روش PRB
991 11147 آلودگی منابع آب ناشی از دفن سلاحهای شیمیایی در سطح جهان
992 11148 کودکان ، اسباب بازیها و ایمنی شیمیایی
993 11149 کنترل زیست محیطی بازیافت سرب از باتریهای سربی اسیدی فرسوده
994 11169 بررسی جذب بیولوژیکی یونCr ازپساب صنایع آبکاری
995 11168 بررسی راندمان استفاده از کانی گارنت درصافی سه لایه ای در تصفیه خانه آب اصفهان
996 11170 بررسی کنترل خوردگی بیولوژیکی در لوله های انتقال آب معادن مس
997 11171 مدل سازی انتشار گازهای NOx و SO2 خروجی از یک نیروگاه توربین گازی با استفاده از نرم افزار ADMS
998 11178 ارزیابی کارایی سیستمهای مختلف در تصفیه فاضلاب کشتارگاه
999 11185 روند تغییر الگوی مصرف انرژی در بخش حمل‎و‎نقل کشور ایران و ارائه راهکارهای مدیریتی در راستای بهینه سازی الگوی مصرف
1000 11186 ارائه برنامه مدیریتی نمک جهت کاهش عوارض زیست‌محیطی عملیات برفروبی بر سطح معابر و فضای سبز شهر تهران
1001 11187 بررسی میزان آلایندگی و هزینه¬های اجتماعی ناشی از مصرف انرژی درساختمان
1002 11188 کاربرد نرم‌افزارهای تحت شبکه در کنترل اسناد ارائه شده به مدیریت شهری (مطالعه موردی، نرم‌افزار تهیه چک‌لیست انرژی در ساختمان)
1003 11189 بررسی عوارض زیست‌محیطی شن و مواد شیمیایی یخ‌زدا در شهر تهران و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این عوارض
1004 11190 استقرار سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در بوستان شهری پیروز
1005 11191 بررسی ساماندهی جغرافیایی حریم شهر منطقه رودبار-قصران با رویکرد زیست محیطی
1006 11192 جزیره گرمایی و تغییرات دمایی شهرتهران
1007 11193 بررسی آلودگی آب و هوا در شهر صنعتی کاوه
1008 11194 بررسی اثرات محیط زیستی کارخانجات کمپوست مطاله موردی: کارخانه کمپوست شهرستان رفسنجان
1009 11195 بررسی آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت انسان با تاکید بر شهر تهران
1010 11198 ارزیابی سیستم جمع‌آوری و حمل‌و‌نقل پسماندهای شهری با استفاده از نرم‌افزار WAGS
1011 11202 پیش¬بینی ضریب انتشار طولی در رودخانه¬های طبیعی با استفاده از مدل توسعه یافته شبکه عصبی
1012 11206 بررسی جنبه های مدیریت جمع آوری و دفع و بازیافت ضایعات صنایع لبنی در استان اصفهان
1013 11207 نقش مدیران شهری در گسترش دولت سبز
1014 11208 بررسی اثربخشی آموزش بر رفتار زیست محیطی مدیران کشور
1015 11220 بررسی پارامترهای فیزیکی شیمیایی، مواد مغذی و فلزات سنگین در آبهای خلیج فارس (منطقه عسلویه)
1016 11222 طرح ریزی سیستم مدیریت پسماند در شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی
1017 11229 کاهش انتشارگازهای گلخانه ای در صنایع سیمان کشور بر اساس استراتژیهای مدیریت محیط زیست
1018 11230 انتخاب معیارهای توسعه پایدار درپروژه های سازوکارتوسعه پاک
1019 11231 اندازه گیری ترکیبات هیدروکــربن های آروماتیک چند حلقه ای ( PAHs) در آب تصفیه شده تصفیه
1020 11235 بررسی وضعیت آلودگی صوتی در ساعات مختلف شبانه روزی درمجاورت یکی از بزرگراههای شهر تهران
1021 11236 تاثیرآلودگی صوتی در سلامت شهروندان
1022 11237 بررسی میزان آلاینده¬های TPH و BTEX موجود در آب¬های سواحل جنوبی دریای خزر
1023 11238 پایش بیولوژیکی پشه در مردابهای حاشیه رود ارس
1024 11239 سنجش سروصدای زیست محیطی در اطراف فرودگاه مهر آباد
1025 11240 کبوتر خانه , حل یک مشکل زیست محیطی
1026 11241 آلودگی آب و پیامدهای آن
1027 11242 اهمیت کاربردی مدیریت محیط زیستی در معماری
1028 11243 مروری بر روش های ریاضی بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب در پالایشگاه های نفت و صنایع فرآیندی
1029 11244 کاربرد تکنولوژی پینچ آبی در بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب پالایشگاهها مطالعه موردی - پالایشگاه تهران
1030 11245 شناسایی منابع آلودگیهای دریای عمان و اندازه گیری فلزات سنگین در خطوط ساحلی آن
1031 11246 بررسی جانشین ها ی آزبست از دیدگاه مهندسی محیط زیست
1032 11247 بررسی روش نوین انتشار امواج اولتراسونیک و سایر روشهای متداول تصفیه شیرابه محل دفن پسماندهای جامد شهری در آراد کوه تهران
1033 11248 امکانسنجی تصفیه شیرابه محل دفن آراد کوه تهران با استفاده از روش نوین انتشار امواج اولتراسونیک و روشهای فیلتراسیون غشایی
1034 11249 بانکداری مجازی به عنوان یکی از گام های توسعه¬ی پایدار و بررسی علل عدم استقبال عموم مردم ایران از بانکداری مجازی


.:: بازگشت ::.
محل دبیرخانه دائمی همایش: تهران، خيابان ستارخان، روبروي برق آلستوم، كوچه فياض، پلاك 51
دفتر همایش: دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
Email: hamayesh@celco.ir تلفن: (داخلی: 103) 3 - 44267401 و 44268512 فكس: 44268514
ConfEM: بسته مدیریت الکترونیک دبیرخانه